Ornitološki edukativno-volonterski kampovi na Učki

14 godina se organizira edukativni kamp u parku prirode Učka na kojima je sudjelovalo preko 1000 volontera i prebrojano je 22 000 ptica. Pridružite im se i vi ove jeseni i budite dio ove inicijative.

Ljudi

1 (65 dana/2 radna mjeseca)

Novac

55 000 HRK

Vrijeme

10 mjeseci

Organizacija

Biom

Država

Hrvatska

Lokacija

Park prirode Učka

Stupanj zaštite

IUCN V

Postignuća
Ukupno godina organizacije kampa - 14
Ukupan broj volontera - do sada preko 1000
Broj volontera godišnje - 70
Broj posjetitelja godišnje - 100
Ukupan broj škola koji je sudjelovao - 6
Ukupan broj prstenovača koji su sudjelovali - 10
Ukupan broj prstenovanih ptica - 22000
Održavanje livada – 2 ha

Problem/prilika

Prilike koje želite iskoristiti
JUPP Učka zainteresirani za suradnju – prikupljanje podataka za ptice u parku. Nije postojalo mjesto na kojem se prstenuju ptice, educiraju volonteri i zainteresirani građani.

Planiranje

Ključni preduvjeti za uspjeh
Pravni:
odredba u zakonu vezano s kampiranjem u prirodi koju treba poštovati.
Institucionalni:
zainteresiranost lokalnog upravljača (JUPP Učka) i/ili jedinice lokalne samouprave
lokalni upravljač sufinancira, daje opremu i promovira kamp.
Interni kapaciteti:
licencirani prstenovači koji smiju prstenovati ptice u zaštićenom području
jedna osoba izvan ureda 2 mjeseca za vrijeme trajanje kampa
vlastita sredstva i vlastita oprema ako nema drugih izvora financija.
Koja je uloga partnera?
JUPP Učka - podrška (dio opreme uključujući i vatrogasnu, korištenje zemljišta, prijevoz opreme i sudionika, priprema kampa), sufinanciranje, promocija.

Provedba

Koje su bile ključne faze – od ideje do realizacije
1. dogovoriti angažman partnera i očekivanja s obje strane
2. osigurati opremu
3. dogovoriti raspored održavanja kampa
4. promovirati kamp
5. prijava volontera
6. složiti raspored zaposlenika i volontera
7. podijeliti odgovornosti zaposlenicima i volonterima
8a. košnja livada
8b. prstenovanje/edukacija ujutro i poslijepodne svakog dana kampa
9. analiza prikupljenih rezultata prstenovanja ptica
Kako ste uključili dionike?
lokalne škole uključene u kamp – partneri ih obavještavaju
lovci su potpora kampu (problem s ranjenim divljim životinjama)
suradnja s vatrogascima u dovozu vode i obrani od požara.
Koje ste ranjive skupine uključili i kako?
najaktivniji volonteri imaju preko 65, najveći dio kampa organiziraju žene, pokrivene su sve dobne skupine.

Promjena (vaš doprinos promjeni)

Koja je pozitivna promjena u prirodi?
održavanje staništa kroz košnju (smanjenje sukcesije).
Kako je smanjen negativni utjecaj na prirodu?
prisutnost kampa smanjuje mogućnost ilegalnih aktivnosti.
Pozitivna ekonomska (E) i društvena (D) promjena kod:
Javnog sektora (lokalni, nacionalni):
D: općina Kršanje prepoznala je značaj kampa te su se Biom i JUPP Učka prijavili na EU projekt i dobili 1 milijun kuna za 4 godine.
Poslovnog sektora:
E: lokalni ugostiteljski objekti i trgovine imaju ekonomsku korist od volontera koji sudjeluju u kampu.
Upravljača zaštićenog područja:
D: dobivaju podatke o pticama, na njihovom području organiziraju se edukativne i volonterske akcije, promovira se područje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Pojedina ZP iz Hrvatske šalju svoje zaposlenike u kamp.
Lokalnog stanovništva:
D: povećana zainteresiranost za prirodu
vlasnici parcela zadovoljni su jer volonteri košnjom održavaju „uredne“ parcele.
Znanstvena zajednica:
svi licencirani prstenovači u zadnjih 5 godina započeli su svoju edukaciju u ovom kampu.

Replikacija i preporuke

Koje su ključne stvari važne za replikaciju?
postojanje kapaciteta (unutar organizacije ili partnera)
podrška upravljača područja i lokalnog stanovništva (zemljište, ugostiteljski objekti itd.)
Što je ključno za održivost projekta?
podrška upravljača zaštićenog područja
konstantno poboljšavanje uvjeta u kampu
uspješna provedba
održavanje financijske konstrukcije – dobiven EU projekt za sljedeće 4 godine.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh