Suradnja s lokalnom zajednicom za bolje upravljanje morskim parkovima

Jadransko more izloženo je nizu sve većih pritisaka na njegove prostorne i prirodne resurse, od prekomjernog izlova morskih organizama do masovnim turizmom potaknute intenzivne urbanizacije obale, onečišćenja mora te pojačanog prometa ljudi i roba. Povrh svega, neupitno će rasti i utjecaj globalnih klimatskih promjena. Jedini učinkoviti odgovor ovim prijetnjama zasad su morska zaštićena područja. To su područja mora i obale koja su izdvojena zbog svoje ekološke, kulturne i estetske vrijednosti, a omogućavaju očuvanje podmorja i potiču ekonomiju lokalne zajednice.

U praksi je najveći izazov pronaći ravnotežu između korištenja i zaštite morskih zaštićenih područja. Nastojanja WWF-a usmjerena su na postizanje učinkovitog upravljanja tim područjima, čime se osigurava očuvanje prostornih i prirodnih resursa kroz poticanje razvoja i očuvanje tradicije lokalne zajednice. Posjetiocima se omogućuje otkrivanje povezanosti čovjeka i okoliša učenjem, razumijevanjem i jedinstvenim doživljajem prirode.

WWF u okviru svojih projekata razvija suradnju među dionicima, prije svega predstavnicima sektora zaštite prirode, turizma i ribarstva te institucijama i pojedincima u svrhu postizanja održivosti gospodarskih djelatnosti koje se provode u ovim područjima.

Što radi WWF?

Još od 2009. godine radimo s morskim zaštićenim područjima u regiji u okviru suradnje s Udrugom Sunce i drugim partnerima. U okviru dva smo projekta - MedPAN South i SEA-Med - napravili značajan iskorak u izgradnji kapaciteta i financijskoj samostalnosti javnih ustanova koje upravljaju morskim zaštićenim područjima u Hrvatskoj. Hrvatska morska zaštićena područja postala su tako dijelom međunarodnih mreža sredozemnih (MedPAN) i jadranskih (AdriaPAN) zaštićenih područja, dok su zaposlenici bogatiji za nova znanja, a ustanove za planove upravljanja, planove održivog turizma i brojne marketinške i komunikacijske strategije.

Osnovni je uvjet za stvaranje dobre strategije održivog turizma uključivanje lokalnog stanovništva u samu izradu planova te osnivanje savjetodavnih vijeća čime se lokalna zajednica direktno uključuje u upravljanje ovim područjima. Ponosni smo što smo svojim radom doprinijeli povećanom uvažavanju, podršci i razumijevanju lokalne zajednice i gospodarstvenika o ekološkim, socijalnim i ekonomskim vrijednostima morskih zaštićenih područja.

U Albaniji je WWF sudjelovao u uspostavi morskih zaštićenih područja s konkretnim rezultatom osnivanja Nacionalnog parka Karaburun-Sazan. I za ovaj su park napravljeni plan upravljanja i plan održivog turizma, zaposlenicima su pojačani kapaciteti, a javnost je upoznata s vrijednostima tog područja.

  • PROVEDENO ISTRAŽIVANJA I STUDIJA: 20
  • UKLJUČENO INSTITUCIJA: 51
  • UKLJUČENO POJEDINACA: 500+

WWF trenutačno provodi dva projekta u morskim zaštićenim područjima u regiji. Kako se naš rad na moru temelji i na održivom ribarstvu i akvakulturi, na problem lošeg stanja u moru želimo ukazati i u svom radu s morskim zaštićenim područjima. Tako u okviru projekta FishMPABlue 2 radimo na unapređenju upravljanja ribljim resursima u morskim zaštićenim područjima na Sredozemlju štiteći ekosustave i vrste te osiguravajući održivost priobalnog ribolova u ovim područjima i oko njih. Kroz DestiMED pak naglasak stavljamo na destinacijski turizam u cilju praćenja stanja održivosti ekoturističkih proizvoda u morskim zaštićenim područjima u Sredozemnom moru.

Turizam

Saznaj više

Ribarstvo

Saznaj više

Hidroenergetika

Saznaj više

Šumarstvo

Saznaj više
Riješimo izazove zajedno