Bosna i Hercegovina

Čisti zrak i voda, hrana, oprašivanje usjeva, prirodni materijali, lijekovi i još toliko toga što nam priroda daje besplatno svaki dan.

Livanjsko polje
i

Šumarstvo

Raspodjela prihoda

WWF u suradnji s IKEA-om kroz certificiranje šuma (FSC) namjerava smanjiti nezakonitu sječu i promovirati odgovorno upravljanje šumama kako bi se podržao održivi razvoj u Bosni i Hercegovini.

Može li se više prirodnih resursi u Bosni i Hercegovini koristiti na održivi način?

i

53% površine Bosne i Hercegovine pokriveno je šumom i šumskim zemljištem.

i

Poslovi

Radna mjesta u zaštiti prirode

Bosna i Hercegovina je teško pogođena nezaposlenošću sa procijenjenom stopom od 47%, što čini više od 511 tisuća registriranih nezaposlenih osoba. Radna mjesta u zaštićenim područjima osim ekonomske koristi nude i mnoge druge društvene dobrobiti, kao što su prilike za obrazovanje lokalnog stanovništva potičući skrbnički stav prema prirodi.

Mogućnosti zapošljavanja uvelike ovise o praksi upravljanja zaštićenim područjem. Jesu li zaštićena područja prilagođena modernim pristupima upravljanja?

i
300

300 ljudi zaposleno je u zaštićenim područjima Bosne i Hercegovine (177 ljudi u Republici Srpskoj i 132 u FBiH).

i

Voda

Prihodi od korištenja voda

Oko 45 % električne energije proizvedene u Bosni i Hercegovini nastaje radom hidroelektrana. Svake godine hidroelektrane u zemlji prosječno proizvedu električnu energiju u vrijednosti od 350 milijuna eura. Međutim, dobrobiti za lokalnu zajednicu od proizvodnje hidroelektrana su malobrojne, naročito ako ih se promatra dugoročno.

Je li lokalno stanovništvo upoznato s koristima usluge ekosustava koje pružaju vode i močvarna područja, kao i s potencijalom za njihovo održivo korištenje? Kako se novac iz nadoknada vraća u zaštićena područja i u lokalne zajednice?

i
9200 m3

Bosna i Hercegovina s više od 9.200 m3 vode po glavi stanovnika najbogatija je zemlja pitkom vodom u regiji i među deset najbogatijih zemalja u Europi.

i

Turizam

Broj posjetitelja

Turistički sektor u Bosni i Hercegovini još uvijek je u početnoj fazi razvoja, a prihodi od turizma daleko su ispod prosječnih prihoda susjednih zemalja u regiji. Međutim, turistički potencijal Bosne i Hercegovine smatra se velikom prilikom za obnovu ekonomije u zemlji na održiv način.

Na koji način riješiti očite nedostatke turističke ponude i infrastrukture u zaštićenim područjima?

i

2% je udio turizma u BDP-u Bosne i Hercegovine.

i

Lokalni razvoj

Pokretač rasta

Nacionalni park Una jedan je od pokretača ekonomskog razvoja regije. Uz suradnju s lokalnim ponuđačima turističkih usluga park svake godine bilježi dvostruko više posjeta.

Gdje leži prilika za ekonomski razvoj u zaštićenim područjima i oko njih?

i
16x

16 puta se povećao broj posjetitelja nacionalnog parka Una od njegovog osnivanja 2008 godine.

i

Rijeke

Prirodni tokovi

Analiza rijeka koje su pod prijetnjom neodrživog hidroenergetskog razvoja je ukazala da Bosna i Hercegovina ima 60% (2.632 km) netaknutih riječnih tokova bogatih biološkom raznolikošću. Istovremeno sve je veća potražnja u korištenju rijeka za proizvodnju električne energije, što vrlo često ima iznimno negativne posljedice za prirodne vrijednosti rijeka kao i uobičajen način korištenja prostora i prirodnih resursa.

Kako osigurati da investitori grade i upravljaju hidroelektranama sukladno svjetski prepoznatim smjernicama za održivi razvoj hidroenergetike? Kako osigurati da vlada proglasi područja u kojima gradnja hidroelektrana nije dozvoljena?

i
1800

Nacionalni park Sutjeska kojem prijeti gradnje hidroelektrane ima više vrsta biljaka (1800) nego u cijeloj Poljskoj.