Povećanje prihoda za lokalnu zajednicu na temelju uvezivanja u turistički klaster

Turistički klaster Una broji 27 članova i pokazuje zavidne rezultate za lokalnu zajednicu

Ljudi

1

Novac

150 000 EUR

Vrijeme

2 godine

Organizacija

WWF Adria

Država

Bosna i Hercegovina

Lokacija

NP Una

Stupanj zaštite

IUCN II

Postignuća (pregled)
drugi turistički klaster u BIH
broj članova klastera – 27 organizacija
broj proizvoda (tradicionalna lokalna gastronomska ponuda) – 30
broj novih usluga (outdoor turizam, kulturno-povijesni turizam) - 20
broj obitelji koji direktno ima koristi – 300 (članovi klastera ili zaposleni u hotelima/restoranima članovima klastera)
indirektna korist za ljude – 1000 (članovi obitelji koji imaju prihod od aktivnosti).

Problem/prilika

Problem koji želite riješiti
nedostatak kvalitetne lokalne ponude (nerazvijena infrastruktura, nedovoljno opremljeni smještajni kapaciteti, nerazvijene turističke rute, nedovoljno obučeni vodiči, skiperi)
poboljšanje ekonomske situacije na lokalnom nivou
slaba promocija proizvoda i usluga u NP Una u oblasti turizma
Prilike koje želite iskoristiti
povećanjem broja posjetitelja porasla je i potražnja za lokalnim proizvodima.

Planiranje

Ključni preduvjeti za uspjeh
Pravni:
prema zakonu o udruženjima članovi turističkog klastera trebaju biti pravni subjekti koji se mogu udružiti.
Institucionalni:
zaštićeno područje voljno je uključiti lokalno stanovništvo u svoj rad
strateško prepoznavanje turizma (a ne hidroenergije) kao vid ekonomske revitalizacije kraja
zajednički interes upravljača ZP, svih nivoa vlasti i lokalne zajednice.
Interni kapaciteti:
jedna osoba odgovorna za funkcioniranje i rad klastera.

Provedba

Ključne faze – od ideje do realizacije?
analiza dionika
jačanje kapaciteta zainteresiranih dionika (treninzi)
studijsko putovanje – primjeri dobre prakse iz regije
osnivanje turističkog klastera
identifikacija turističkih proizvoda i usluga
stvaranje turističkog paketa, brendiranje i plasiranje na tržište.

Promjena

Kako je smanjen negativni utjecaj na prirodu?
Turistički subjekti postaju sve više ekološki osviješteni:
  • energetski su efikasniji uvođenjem grijanja na pelet
  • uvođenjem solarnih panela u udaljena mjesta do kojih nije sprovedena električna energija
  • promoviranjem zdravog života u prirodi kroz bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima, vodenim sportovima – raftingom i ciklo turizmom.
Došlo je i do smanjenja krivolova i divljih odlagališta otpada.
Pozitivna ekonomska (E) i društvena (D) promjena kod:
Javnog sektora (lokalni, nacionalni):
D: promocija kraja i lokalnih proizvođača u području, povećana vidljivost.
Poslovnog sektora:
E: povećanje prihoda, održivo poslovanje
D: promocija proizvoda i usluga, mogućnost umrežavanja i zajedničkog djelovanja, edukacija.
Upravljača zaštićenog područja:
E: ušteda sredstava (kroz donaciju štandova za eko tržnicu, opremanje info pointa)
D: smanjio se pritisak u svezi s gradnjom hidroelektrane u NP Una.
Lokalnog stanovništva:
E: povećanje prihoda, povećanje broja poslova
D: promocija proizvoda i usluga, sinergija s drugim ponuđačima, edukacija.
Koji je vaš najveći doprinos u projektu?
Za prirodu:
osvještavanje ljudi o važnosti očuvanog prirodnog resursa kako bi i oni dobro živjeli.
Za ljude:
povećanje prihoda za lokalnu zajednicu na osnovu vlastitih proizvoda i usluga.

Replikacija i preporuke

Koje su ključne stvari važne za replikaciju?
postojanje prirodnog resursa na kojem će se graditi priča (zaštićeno područje)
institucionalna podrška
financijska sredstva
interes zajednice
jedna odgovorna osoba koja vodi proces
nacrt ugovora o pružanju administrativno-tehničke podrške, koji je bio temelj zajedničkog dogovora i koji je uvažavao sve strane, ne stavljajući nijednu u nepovoljan položaj
stvaranje info-servisa - mjesto zajedničkog susreta turističkih i privrednih subjekata, njihovog umrežavanja te podupiranje jedni drugih kroz projekte, ali i ekološkog osvještavanja o potrebi očuvanja sredine.
Što biste napravili drukčije (i preporučili drugima)?
formalizacija institucionalne podrške (sporazumi)
preporuka je razvoj regionalne metodologije za osnivanje turističkog klastera u zaštićenom području.
Što je ključno za održivost projekta?
prepoznat proizvod i pozicioniranje na tržištu.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh