Povećanje prihoda za lokalnu zajednicu na temelju uvezivanja u turistički klaster

Turistički klaster Una broji 27 članova i pokazuje zavidne rezultate za lokalnu zajednicu

Ljudi

1

Novac

150 000 EUR

Vrijeme

2 godine

Organizacija

WWF Adria

Lokacija

NP Una

Bosna i Hercegovina

Stupanj zaštite

IUCN II

Primjer projekta
Download
Uspjeh
drugi turistički klaster u BIH
broj članova klastera – 27 organizacija
broj proizvoda (tradicionalna lokalna gastronomska ponuda) – 30
broj novih usluga (outdoor turizam, kulturno-povijesni turizam) - 20
broj obitelji koji direktno ima koristi – 300 (članovi klastera ili zaposleni u hotelima/restoranima članovima klastera)
indirektna korist za ljude – 1000 (članovi obitelji koji imaju prihod od aktivnosti).

Problem/prilika

Problem
nedostatak kvalitetne lokalne ponude (nerazvijena infrastruktura, nedovoljno opremljeni smještajni kapaciteti, nerazvijene turističke rute, nedovoljno obučeni vodiči, skiperi)
poboljšanje ekonomske situacije na lokalnom nivou
slaba promocija proizvoda i usluga u NP Una u oblasti turizma
Prilika
povećanjem broja posjetitelja porasla je i potražnja za lokalnim proizvodima.

Planiranje

Preduvjeti za uspjeh
Pravni:
prema zakonu o udruženjima članovi turističkog klastera trebaju biti pravni subjekti koji se mogu udružiti.
Institucionalni:
zaštićeno područje voljno je uključiti lokalno stanovništvo u svoj rad
strateško prepoznavanje turizma (a ne hidroenergije) kao vid ekonomske revitalizacije kraja
zajednički interes upravljača ZP, svih nivoa vlasti i lokalne zajednice.
Interni kapaciteti:
jedna osoba odgovorna za funkcioniranje i rad klastera.

Provedba

Ključne faze projekta
analiza dionika
jačanje kapaciteta zainteresiranih dionika (treninzi)
studijsko putovanje – primjeri dobre prakse iz regije
osnivanje turističkog klastera
identifikacija turističkih proizvoda i usluga
stvaranje turističkog paketa, brendiranje i plasiranje na tržište.

Promjena

Pozitivne promjene u prirodi
Turistički subjekti postaju sve više ekološki osviješteni:
  • energetski su efikasniji uvođenjem grijanja na pelet
  • uvođenjem solarnih panela u udaljena mjesta do kojih nije sprovedena električna energija
  • promoviranjem zdravog života u prirodi kroz bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima, vodenim sportovima – raftingom i ciklo turizmom.
Došlo je i do smanjenja krivolova i divljih odlagališta otpada.
Pozitivna ekonomska i društvena promjena
Javnog sektora (lokalni, nacionalni):
Društvo: promocija kraja i lokalnih proizvođača u području, povećana vidljivost.
Poslovnog sektora:
Ekonomija: povećanje prihoda, održivo poslovanje
Društvo: promocija proizvoda i usluga, mogućnost umrežavanja i zajedničkog djelovanja, edukacija.
Upravljača zaštićenog područja:
Ekonomija: ušteda sredstava (kroz donaciju štandova za eko tržnicu, opremanje info pointa)
Društvo: smanjio se pritisak u svezi s gradnjom hidroelektrane u NP Una.
Lokalnog stanovništva:
Ekonomija: povećanje prihoda, povećanje broja poslova
Društvo: promocija proizvoda i usluga, sinergija s drugim ponuđačima, edukacija.
Najveći doprinos projekta
Za prirodu:
osvještavanje ljudi o važnosti očuvanog prirodnog resursa kako bi i oni dobro živjeli.
Za ljude:
povećanje prihoda za lokalnu zajednicu na osnovu vlastitih proizvoda i usluga.

Replikacija i preporuke

Ključne stvari za replikaciju
postojanje prirodnog resursa na kojem će se graditi priča (zaštićeno područje)
institucionalna podrška
financijska sredstva
interes zajednice
jedna odgovorna osoba koja vodi proces
nacrt ugovora o pružanju administrativno-tehničke podrške, koji je bio temelj zajedničkog dogovora i koji je uvažavao sve strane, ne stavljajući nijednu u nepovoljan položaj
stvaranje info-servisa - mjesto zajedničkog susreta turističkih i privrednih subjekata, njihovog umrežavanja te podupiranje jedni drugih kroz projekte, ali i ekološkog osvještavanja o potrebi očuvanja sredine.
Preporuke
formalizacija institucionalne podrške (sporazumi)
preporuka je razvoj regionalne metodologije za osnivanje turističkog klastera u zaštićenom području.
Održivost
prepoznat proizvod i pozicioniranje na tržištu.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh