Obnova kamenjarskih pašnjaka ispašom na području Nacionalnog parka "Krka"

Tradicionalnim stočarstvom lokalna peteročlana obitelj sa 300 ovaca (dalmatinska pramenka), 50 šarenih koza i 10 krava buša spriječila je zaraštanje 500m2 pašnjaka u NP Krka.

Ljudi

1

Novac

EUR 4 000

Vrijeme

3 godine

Organizacija

Javna ustanova "Nacionalni park Krka"

Država

Hrvatska

Lokacija

Nacionalni park "Krka"

Stupanj zaštite

Primjer projekta
Download
Uspjeh
 • Jedna peteročlana obitelj se bavi stočarstvom
 • Očuvanje 300 autohtonih grla dalmatinske pramenke i 50 grla šarene koze + 10 krava buša
 • 500m2 pašnjaka na kojoj je spriječena sukcesija (20 ploha po 25 m2)

Problem/prilika

Problem
 • Promjene u socioekonomskoj i populacijskoj strukturi stanovništva, starije stanovništvo je ostalo, mlađi su otišli/napustili
 • Negativne promjena u sastavu biljnih vrsta i strukturi biljnog pokrova – sukcesija. Pašnjaci ranije korišteni za ispašu zarasli su u grmoliki tip vegetacije u kojem danas dominira šmrika uz pojedinačna stabla alepskog bora. Takav tip vegetacije ima znatno manju bioraznolikost i bogatstvo vrsta u odnosu na kamenjarske tipove vegetacije
 • Zatvaranje slapova uslijed sukcesije vegetacije
 • Nepristupačan teren za ljude
 • Manja kontrola požara
Prilika
 • Dugogodišnja tradicija pašarenja u kraju
 • Garancija ekološke ispaše i povećanje kvaliteta mesa (ekološki certificirano meso)
 • Želja za suradnjom od strane lokalnog stanovništva (vlasnici stoke)
 • Povećanje i uvezivanje ponude Parka – medari koriste pašnjak za ispašu pčela (10 na širem području Parka)
 • Mogućnost prihoda za lokalno stanovništvo

Planiranje

Preduvjeti za uspjeh

Plan upravljanja koji omogućava ispašu na nekim dijelovima zaštićenog područja

Zakon o zaštiti prirode omogućava stočarstvo unutar zaštićenog područja

Podrška nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Začetak ideje

Nestajanje i zarastanje pašnjaka i livada na području Parka – sukcesija je potaknula cijeli proces.

Strategije
Part of the National Park Krka Management Plan adopted in 2011

Provedba

Ključne faze projekta
 1. Implementacija akcijskog plana
 2. Izviđanje na terenu: odabir pašnjaka (Rogovo) i broja grla (300 grla ovaca pasmine dalmatinska pramenka i ispaša 50 grla hrvatske bijele ili šarene koze + 10 krava buša), te potrebno vrijeme trajanja projekta kako bi se vidjela pozitivna promjena u prirod
 3. Odabir implementatora (vlasnika stoke) na teren
 4. Potpisivanje sporazuma o suradnj
 5. Nadzor stada od strane pastira, ovčarskih pasmina pasa (prvenstveno autohtoni tornjaci i hrvatski ovčari) te postavljanje električnih pastira kako bi se ublažio sukob s vukom koji živi na područj
 6. Vlasnik uklanja nepoželjnu drvenastu vegetaciju na predmetnim plohama ručnim alatima i strojevima u dogovoru i prema uputama JU „NP Krka
 7. Ustanova provodi monitoring travnjačkih vrsta (praćenje naseljavanja vrsta, brojnost, pokrovnost i dinamika naseljavanja) i o njegovim rezultatima izvještava Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu
 8. Za potrebe navedenog monitoringa vlasnik stoke dužan je na dnevnoj bazi voditi evidenciju o broju i rasporedu stoke na pojedinim pašnjacima, sukladno uputama Ustanove.

Promjena

Pozitivne promjene u prirodi

Obnova staništa (sprječavanje sukcesije) i smanjenje opasnosti od požara. Očuvanje autohtonih pasmina (dalmatinska pramenka, šarena koza, krava buša, tornjak, hrvatski ovčar)

Pozitivna ekonomska i društvena promjena

Javni sektor (zaštićeno područje)

Ekonomski: Radna snaga JU "NP Krka" na održavanju, alati i gorivo

Društvena: Začetak suradnje sa stočarima, omogućavanje tradicionalnog korištenja prostora, povećanje ponude Parka, izravno uključivanje lokalnog stanovništva u rad zaštićenog područja - Dobar odnos sa lokalnim stanovništvom garantira zaštitu Parka

Lokalno stanovništvo

Ekonomski: Ušteda zbog ne plaćanja koncesije Hrvatskim šumama.

Društveni: Pozitivan primjer suradnje s lokalnom zajednicom. Očuvanje tradicionalnog stočarstva i poticanje stanovništva na bavljenje istim. Mogućnost povećanja stada i područja napasanja.
Zadržavanje ljudi u području i indirektno poticanje demografske obnove.

Znanstvena zajednica

Ekonomski: Partner koji provodi monitoring pašnjaka na kojima se koriste se dva različita pristupa – kontrolirano paljenje i ispaša ima prihod od Parka za svoje usluge

Društveni: Rezultati istraživanja će biti dostupni svima i omogućiti će drugima odabir najpovoljnijeg pristupa.

Preporuke

Nakon ostvarenja prvih rezultata i pozitivnih promjena isti pristup bi se mogao replicirati na druge pašnjake u NP „Krka“.

Omogućavanje lakšeg plasmana proizvoda od stočara koji djeluju unutar Parka (i ostalih korisnika, npr. medara) kako bi motivirali i ostale da se uključe.

Održivost

Uključivanje lokalnog stanovništva u sprječavanje sukcesije pašnjaka na način da i oni imaju dobrobit/prihode a ne samo priroda.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh