Povećanje prihoda lokalnog stanovništva kroz održivi turizam na Šaskom jezeru

Umrežavanjem lokalnih proizvođača do uspješnog razvoja lokalne ponude i turizma u zaleđu Ulcinja. Pozitivna alternativa za razliku od gradnje 20 ha golf terena na istom području.

Ljudi

7

Novac

111 000 EUR

Vrijeme

4 godine

Organizacija

Green Home

Lokacija

Šasko jezero

Crna Gora

Stupanj zaštite

Primjer projekta
Download
Uspjeh
registracija lokalnih proizvođača (medari, maslinari, vinari) na Šaskom jezeru – 15 predstavnika
formiranje zajedničke platforme lokalnih aktera
20 - 40 domaćinstava ima prihode od prodaje lokalnih proizvoda
5 obučenih vodiča za promatranje ptica
na javnoj raspravi o Nacrtu detaljnog urbanističkog plana općine Ulcinj uklonjeni predviđeni golf tereni (50 ha) na području Šaskog jezera.

Problem/prilika

Problem
nedostatak volje za zaštitu područja
velika migracija lokalnog stanovništva
krivolov
nedovoljna promocija lokalnih proizvoda i područja.
Prilika
prirodne vrijednosti Šaskog jezera
organska proizvodnja
autentično kulturno i prirodno područje
razvoj eko-turizma
održivi razvoj
zajedničko upravljanje prirodnim vrijednostima
lokalni proizvodi.

Provedba

Ključne faze projekta
uspostavljanje zaštićenog područja
izrada studija zaštite tog područja s Prirodno – matematičkog fakulteta
podnesena je inicijativa Opštini Ulcinj za zaštitu Šaskog jezera
unaprjeđenje lokalne ekonomije kroz razvoj eko-turizma
izrada strategije turističkog razvoja Šaskog jezera
umrežavanje lokalnih proizvođača
registracija proizvođača i plasman njihovih proizvoda
napravljen je Info centar gdje su lokalni proizvođači donosili proizvode koji su karakteristični za ovaj kraj - med, maslinovo ulje, vino, masline, smokve
markiranje planinarske staze oko Šaskog jezera
promocija destinacije.
Uključivanje ranjivih skupina
Na području Šasa većinom živi starije stanovništvo i stanovništvo albanske nacionalnosti koje priprema lokalne proizvode za vlastite potrebe i podržalo je ovu inicijativu za bolji plasman svojih proizvoda.
Pravo na pristup informacijama
Izgradnja Platforme lokalnih aktera pomaže lokalnom stanovništvu da otvorenije učestvuje u procesima donošenja odluka i da zastupaju svoja prava, posebno za održivo korišćenje prirodnih resursa.
Zajednički učestvovali na javnim raspravama o Nacrtu detaljnog Urbanističkog plana za Opštinu Ulcinj (koji uključuje područje Šaskog jezera) i tom prilikom su uklonjeni iz Urbanističkog plana predviđeni golf terene na području Šaskog jezera.

Promjena

Pozitivna ekonomska i društvena promjena
Poslovnog sektora:
lokalne turističke agencije imaju prihod od dovođenje turista na Šasko jezero
Lokalnog stanovništva:
Ekonomski:
adaptiran je lokalni Informativni centar i potrebna komunalna infrastruktura
bolja prodaja i plasman lokalnih proizvoda, ali i na rast lokalne ekonomije, jer su razvijene dodatne mogućnosti za stvaranje prihoda od aktivnosti zasnovanih na prirodi (ribolov, sakupljanje pečuraka, posmatranje ptica, obilazak brodova itd.) i boljeg upravljanja prirodnim vrijednostima
Društveno:
stvorena je Platforma lokalnih aktera koji su objedinili lokalne prehrambene i zanatske proizvode, rekreaciju i usluge noćenja
stopa nezaposlenosti u ovoj oblasti je veoma visoka i iznosi 70% radne snage, a korišćenje postojećeg ekološkog, kulturnog i turističkog potencijala kroz ovu inicijativu pokazalo se kao ključna alternativa za održivi razvoj lokalnog stanovništva.
Najveći doprinos projekta
Za prirodu: zaustavljena izgradnja golf terena na ovom području (50ha zemljišta planiranih za golf terene)
Za ljude: bolja informisanost građana o prirodnim i kulturnim vrijednostima ovog kraja

Preslikavanje i preporuke

Ključne stvari za replikaciju
podrška lokalne zajednice
postojanje proizvoda i usluga
prirodna vrijednost kraja.
Održivost
lokalna zajednica treba prepoznati i prihvatiti projektne aktivnosti kao njihove i za njihovo dobro
ključno je predstaviti projekat i njegove prednosti lokalnoj zajednici, informisati ključne aktere i uspostaviti odličnu komunikaciju i saradnju.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh