Suradnjom sa elektroprivredom do poboljšanja zaštite stepskog sokola

Prva suradnja nevladinog udruženja za zaštitu ptica i elektroprivrede u Srbiji. Više od 30 volontera je postavilo 30 sigurnih gnijezda na stupove dalekovoda za kritično ugroženog stepskog sokola.

Ljudi

0 (volonteri)

Novac

7 000 EUR

Vrijeme

3 mjeseca / 2 godine

Organizacija

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS)

Lokacija

Vojvodina

Srbija

Stupanj zaštite

Primjer projekta
Download
Uspjeh
Prva suradnja nevladinog udruženja za zaštitu ptica i elektroprivrede u Srbiji.
Podizanje svijesti u javnosti o kritično ugroženoj vrsti ptice stepskom sokolu
30 sigurnih gnijezda postavljeno
30 volontera iz Vojvodine sudjelovalo
Pronalazak kompromisa sa golubarskim i sokolarski udruženjima - odgađanje golubarskih natjecanja ili pomicanje lokacije za vrijeme gniježđenje sokolova.

Problem/prilika

Problem
Kritično ugrožena vrsta ptice na globalnom nivou
Neadekvatna mjesta za gniježđenje, na stupovima dalekovoda
Narušeno stanište
Elektrokucija
Ne poznavanje stanja gnijezdeće populacije
Trovanje sokola
Prilika
Suradnja sa elektroprivredom
Monitoring populacije stepskog sokola

Planiranje

Uloga partnera
Elektromreža Srbije je omogućila postavljanje sigurnih gnijezda na stupove dalekovoda u Vojvodini. EMS je obezbedila svoje radnike, dizalice i opremu za postavljenje gnijezda.

Provedba

Ključne faze projekta
Dobivanje financiranje
Suradnje s elektroprivredom
Cenzus populacije
Izrada gnijezda
Postavljanje gnijezda
Monitoring useljenih sigurnih gnijezda
Radionica sa golubarima
Aktivnosti
Iniciranje sastanka/suradnje sa Elektromrežom Srbije. Predstavljanje projektnih aktivnosti.
Dobivanje dozvole za rad od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
Uspostavljenje partnerstva i uloga elektroprivrede. Potpisan sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji projekta zaštite stepskog sokola u Srbiji.
Kompletan cenzus populacije uz učestvovanje 30ak volontera (članovi DZPSS-a).
Pravljenje sigurnih gnijezda/kutija na najugroženijim aktivnim gnijezdima na stupovima i bivšim gnijezdećim teritorijama. (podaci od cenzusa prije 10 godina).
Postavljanje gnijezda u suradnji s EMS u nekoliko etapa.
10-12 tura po 2-3 gnijezda. Potrebno je raditi etapno zbog isključivanje struje na dalekovodima širom Vojvodine uzrokujući nestanak struje za veliku populaciju.
Javne diskusije sa zainteresovanim stranama (golubarska udruženja, sokolari) koji imaju direktne štete od stepskog sokola i drugih grabljivica te ih direktno ugrožavaju i inspekcijske službe.
Ponuda rješenja sukoba (odgađanje golubarskih natjecanja ili pomicanje lokacije za vrijeme gniježđenje sokolova).
Suradnja sa mađarskim Birdlife partnerom MME u obiležavanju mlade jedinke stepskog sokola satelitskom telemetrijom.
Izrada promotivnog i edukativnog materijala

Promjena

Pozitivne promjene u prirodi
U 30 postavljenih sigurnih gnijezda, naseljen je samo jedan par stepskog sokola dok su u ostalima naseljeni sokol lastavičar, vjetruša, orao mišar i gavran.

Preslikavanje i preporuke

Preporuke
Ozbiljnije bismo pristupili projektu u smislu potraživanje financija.
Uključivanje šire javnosti kroz kampanje.
Usvojite gnijezdo stepskog sokola kao jedno od komunikacijskih poruka.
Javne tribine o važnosti stepskog sokola za regiju i državu kao jedina kritično ugrožena vrsta ptice grabljivice.
Veći pritisak na više instance da učestvuju u projektu i daju veći doprinos u konkretnim mjerama zaštite.
Potpisivanje Raptors memoranduma o suranji.
Preporuke za poboljšanje politika
Jača kontrola nad ilegalnom promjenom namjene zemljišta.
Jači inspekcijski nadzor nad ilegalnim preoravanjem slatina i stepa u Vojvodini.
Nadzor ilegalnih aktivnosti golubara.
Jača kontrola nad distribucijom i upotrebom zabranjenih pesticida (poljoprivrednici), ali i golubara koji namažu sa furadanom, lanatanom i krezanom vrat goluba gdje golub ne može dohvatiti s kljunom te na taj način ubijaju stepskog sokola i druge grabljivice)
Zaštita prirode treba biti odgovornost različitih ne resornih institucija.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh