Evolucija u restauraciji i očuvanju travnih staništa

Dugogodišnja obnova staništa kroz radne volonterske kampove koji se održavaju 20 godina. Na taj način omogućuno je lokalnoj zajednici da se vrati u to područje i živi od stočarstva.

Ljudi

Veliki broj zaposlenih unutar organizacija uključenih u programske-projektne aktivnosti

Novac

458 000 EUR

Vrijeme

8 godina

Organizacija

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode; Mladi Istraživači Srbije

Lokacija

Obedska bara

Srbija

Stupanj zaštite

Specijalni rezervat prirode; Ramsar site; IBA; IPA

Primjer projekta
Download
Uspjeh
Promena stava stanovništva o zaštićenom području – vrijednostima pašnjaka i obrane od poplava
Povratak stočarstva - osnovana pašnjačka udruženje
20 godina organiziranja međunarodnih radnih kampova sa preko 470 volontera
Unapređenje vodnog režima i kapaciteta obrane od poplava
Povratak crnog ibisa i kašičarke od međunarodnog značaja
Mnogostruko uvećanje brojnosti vrsta i parova u mešovitoj koloniji čaplji i vranaca
Značajno smanjivanje invazivnih vrsta biljaka (posebno bagremca) na vrednim vlažnim staništima
Razvijena infrastruktura za edukaciju, rekreaciju i turizam kroz izgrađen sistem staza, vidikovaca, nadstrešnica, kula, mostova, info-tabli, putokaza

Problem/prilika

Problem
Gubitak biološke i predeone raznovrsnosti
Poremećen vodni režim, izražena sedimentacija i eutrofikacija
Nedovoljno operativan program upravljanja zaštićenim područjem
Suprostavljeni interesi sektorskih politika
Sukcesija staništa i širenje invazivnih vrsta;
Niska svest javnosti i donosioca odluka o značaju i potencijalima zaštićenog područja;
Nedovoljna uključenost lokalnog stanovništva u upravljanje i razvoj;
Zamiranje tradicionalnih vidova korišćenja prostora; Nedovoljno razvijeni programi turizma, eko edukacije i rekreacije.
Prilika
Usklađeni razvoj na dobrobit prirode i ljudi;
Revitalizacija i održavanje osetljivih otvorenih staništa tradicionalnim korišćenjem prostora (pašarenje)
Održivi razvoj eko-etno turizma, programa edukacije i rekreacije
Razvoj nacionalnih i međunarodnih volonterskih kampova (radnih i edukativnih)

Provedba

Ključne faze projekta
1. Aktivna zaštita prirodnih i stvorenih vrijednosti
2. Radni volonterski kampovi kojima je cilj bio revitalizacija staništa
3. Sanacija i revitalizaciji ugroženih staništa (bare i livade) na velikom broju lokacija
4. Unapređenje vodnog režima izgradnjom namenskih ustava (Upravljač) i izmuljivanje dela nataloženog sedimenta
5. Izrađen program upravljanja za period 2012-2020
6. Razvoj tradicionalnog pašarenja u suradnji sa mještanima;
7. Izrađen Prostorni plan područja posebne namene za zaštićeno područje i šire okruženje, kroz proces javnih konsultacija i rasprava;
8. Promocija zaštićenog područja
9. Edukativne aktivnosti i razvoj infrastrukture
Pravo na pristup informacijama
Šumari su decenijama odlučivali o upravljanju prostorom.
Lokalcima su objašnjeni postojeći zakone i njihova prava. Bitne su procedure.
Iniciranjem pašnjačkih udruženja počeli su tražiti svoja prava.
Lokalno stanovništvo je značajno povećalo nivo sopstvenog informisanja o zaštićenom području, njegovim vrednostima, ali i svojim mogućnostima i ograničenjima;

Promjena

Pozitivna ekonomska i društvena promjena kod:
Značajno povećanje interesa i uključenosti lokalne samouprave u poslove vezane za zaštitu i održivi razvoj šireg područja; Šuma je certificirana (dodatni bodovi iz korištenje) i time je dobilo i drvo veću vrijednost, prodaja na zapadnom tržištu.
Jačanje civilnog sektora na lokalnom nivou. Pojačano interesovanje lokalnog nastavnog osoblja da programe školske nastave realizuju u zaštićenom području; zadržavanja stanovništva.
Podsticaj za pokretanje i omasovljivanje manifestacija (npr. Regata Majke Angeline, Dani vitezova); tri restorana, revitalizacija ribnjaka;
Povećanje broja konkretnih inicijativa koje dolaze sa lokalnog nivoa.
Porast investicija lokalnih preduzimača u poslove bliske zaštiti prirode (npr. sanacija starog ribnjaka-vodenog staništa za turizam i rekreaciju; izgradnja stočarskog punkta; otvaranje etno-restorana na obali i vodi;
Povećan broj turista i posetilaca generalno, koji dolaze u naselja oko zaštićenog područja; prihod od pašarenja, prihod od mehaničkih radova revitalizacije staništa
Povećanje interesovanja lokalnog stanovništva za tradicionalne delatnosti (stočarstvo, ugostiteljstvo), povezane sa zaštićenim područjem.
Povećanje potražnje i cene nekretnina u naseljima uz zaštićeno područje zbog unapređenja prirodnih, predeonih i kulturno-istorijskih vrednosti
Jačanje/negovanje običaja i tradicije.
Povećan interes stanovništva za zaštićeno područje i mogućnosti njegovog korišćenja (vidljivo kroz učešće na volonterskim radnim kampovima i kroz broj stočara);

Što je ključno za održivosti projekta?

Održivost
Jasna vizija na početku
Okupljanje partnera i sinergija
Početak konkretnih/vidljivih aktivnosti
Širok volonterski pristup radu
Upornost u realizaciji
Dijalogom do rešenja u konfliktnim situacijama
Otvorenost za nove ideje i snage/partnere
Postepeno uključivanje stručnih/naučnih institucija
Rad sa lokalnim stanovništvom
Razvoj u prekograničnom kontekstu
Primerena prezentacija rezultata
Zaokruživanje pojedinih programskih celina i započinjanje novih

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh