Portali i parë online për parandalimin e krimit mjedisor në Shqipëri

Organizata për Ruatjtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri (PPNEA) krijoi portalin online (www,syrigjelber.info), i cili evidenton7grumbullon rastet që lidhen me krimin mjedisor dhe I raporton ato tek institucionet përkatëse si inspektoriati shtetëror, bashkitë dhe administratat rajonale të zonave të mbrojtura . Ky proces mbështetet nga një grup rojtaresh (watchdog) në përbërje të të cilit janë 250 nxënës të shkollave të mesme , të trainuar për raportimin e rasteve të krimit mjedisor

Ljudi

1 (koordinator)

Novac

3000 EUR

Vrijeme

1 year

Organizacija

PPNEA

Lokacija

Shqipëri

Stupanj zaštite

Kombëtar

Primjer projekta
Download
Uspjeh
Trainimi dhe ngritja e një grupi rojtaresh me 250 nxënës shkollash për të raportuar reastet e krimit mjedisor ne vend tek faqja elektrnike www.syrigjelber.info
Raportimi i 18 rasteve qe lidhen me krimin mjedisor (prerje e paligjshme pyjesh, gjueti e paligjshme, kafshë në robëri etc)
Krijimi i një bashkëpunimi të ngushtë me institucionet shtetërore si administrata rajonale e zonave të mbrojtura me një memorandum mirëkuptimi
Vlerësimi i zbatimit të moratoriumit të gjuetisë dhe atij të pyjeve, publikohet në portalin online www.syrigjelber.info
Komunikim nëpërmjet mediave sociale ,websites etj.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh