Razvoj mreže mladih ambasadora risa u zaštićenim područjima

60 mladih učenika iz 25 škola u zaštićenim područjima Albanije u kojima obitava ris je educirano i postali su ambasadori ris. Ambasadori su potom educirali još 600 svojih školskih vršnjaka.

Ljudi

2 (nepuno radno vrijeme)

Novac

15 000 EUR

Vrijeme

7 mjeseci

Organizacija

Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA)

Lokacija

Regija Pukë-Mirditë i Nacionalni park (NP) Shebenik-Jabllanicë

Albanija

Stupanj zaštite

Nacionalni park

Primjer projekta
Download
Uspjeh
Sudjelovalo 25 škola.
Educirano 60 ambasadora.
Više od 600 djece sudjelovalo u među vršnjačkoj obuci.
Ris je prvi put postao dio promotivnog materijala općine (Munella).
Općine na području Munelle počele su lobirati za zaštitu prirode.
Ris se nalazi u logu NP-a Shebenik-Jabllanicë.
NP Shebenik-Jabllanicë služi se mrežom ambasadora u svojim edukacijskim aktivnostima.
Shebenik-Jabllanicë Nacionalni park sada ima osobu zaduženu za edukaciju i komunikaciju.
3 ambasadora počeli su raditi kao lokalni vodiči.
Mladi ambasadori provode razne inicijative za podizanje svijesti o risu i njihovim zajednicama – sajam na glavnom trgu, dijeljenje materijala, slike, poezija, lokalne kampanje, društveni mediji.

Problem/prilika

Problem
Smanjenje nezakonitih aktivnosti unutar i oko zaštićenih područja.
Sukob između mještana i životinjskog i biljnog svijeta.
Slabo razumijevanje vrijednosti zaštićenih područja.
Neodržive prakse.
Prilika
Prisutnost balkanskog risa u odabranim albanskim zaštićenim područjima.
Podrška škola unutar i oko zaštićenih područja.
Utjecaj mladih ljudi na zajednicu.

Planiranje

Preduvjeti za uspjeh
Prisutnost balkanskog risa u zaštićenim područjima.
Podrška ministarstva obrazovanja i ministarstva zaštite okoliša.
Dozvola za rad regionalne uprave za obrazovanje
Podrška lokalnih škola.
Dopuštenje roditelja za sudjelovanje njihove djece u programu.
Strategije
Edukacijska strategija NVO-a o programu obnove populacije balkanskog risa.
Osposobljavanje nastavnika prioritet je obrazovnih sustava zapadnog Balkana na putu prema pristupanju Europskoj uniji. Ministarstvo mora sklapati partnerstva organizacijama da bi se ostvario napredak u neformalnom obrazovanju nastavnika.

Provedba

Ključne faze projekta
Izrada programa obuke
Kontaktiranje regionalne uprave za obrazovanje i odabir škola
Provedba treninga u školama s odabranim grupama učenika
Provedba nastave među vršnjačkog obrazovanja nove grupe ambasadora s njihovim mlađim vršnjacima u drugim školama regije
Terenski izlet na planinu Munella i u NP Shebenik-Jabllanicë s mladim ambasadorima; posjet boravištu balkanskog risa (planina Munella) i drugim važnim staništima u Shebeniku.

Promjena

Pozitivne promjene u prirodi
Ambasadori su postali “psi čuvari” na tim područjima te podnose izvještaje o različitim vrstama okolišnog kriminala u svojem području.
U lokalnoj zajednici predstavljeni su različiti školski projekti o važnosti zaštićenih područja, zaštiti biljnog i životinjskog svijeta te postojećim prijetnjama, čime se podiže osviještenost o tim pitanjima.
Pozitivna ekonomska i društvena promjena
Javnom sektoru - lokalno:
Ris je postao dio promotivnog materijala općina na području Munelle.
Općine na području Munelle lobiraju za zaštitu prirode.
Upravljanju zaštićenim područjima:
Ris u logu zaštićenog područja (NP Shebenik-Jabllanicë), jaka uključenost u aktivnosti PPNEA-e.
Putem različitih okolišnih edukacijskih modula/programa za ambasadore, educirali su se također i djelatnici NP-a Shebenik-Jabllanicë.
Poslovnom sektoru:
Umjesto prepariranih životinja kakvima se dekoriraju lokalni restorani, u jednom od njih na je zidu naslikan prizor risa u svojem prirodnom staništu. Malen korak u podizanju razine svijesti o ovom pitanju.
Lokalnoj zajednici:
Ekonomija: tri ambasadora počela su raditi kao eko-turistički vodiči i sada organiziraju ture na temu vrijednosti bioraznolikosti Parka.
Društvo: povećana svijest lokalne zajednice o vrijednostima zaštićenih područja. Ambasadori su nakon završetka edukacije poduzeli inicijative (slikanje, poezija, lokalne kampanje, dijeljenje letaka lokalnoj zajednici, društveni mediji) i još uvijek utječu na lokalne zajednice.

Preslikavanje i preporuke

Preporuke
Jedna osoba s punim radnim vremenom tijekom cijelog projekta, uključujući i proračun za vrijeme osoblja, a ne samo aktivnosti.
Izabrati jednak broj ženskih i muških volontera za suradnju.
Zbog vremenskih uvjeta, edukaciju ambasadora risa provoditi između ožujka i studenoga.
Promovirati okolišne poslove za žene. U ovom trenutku, to je uglavnom muški posao, žene ne žele raditi na tom području.
Ubaciti komunikacijske aktivnosti, vrijeme osoblja i proračun za lokalnu promociju i podizanje svijesti (percepcija o važnosti biljnog i životinjskog svijeta na njihovu području, požara koje izazivaju ljudi, smanjenje sječe i ilegalnog lovstva).
Održivost
Uključivanje školskih nastavnika (biologije) u školama, oni su bili posrednici između PPNEA-e i partnera i nastavit će educirati sljedeće generacije.
Edukacija u svim školama u okolici zaštićenih područjima u kojima je viđen ris.
Motivacija studenata /ambasadora po završetku programa.
Aktivno uključivanje ambasadora u druge projekte PPNEA-e kako bi ostali aktivni i da se ne izgubi njihova podrška. Oni su postali novi podržavatelji risa, nacionalnih parkova, PPNEA-e i zaštite okoliša u Albaniji.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh