Poticajima za zajedničke pašnjake do zadržavanja stanovništva u Lonjskom polju

Park prirode Lonjsko polje poznat je po dobroj suradnji s lokalnim stanovništvom kojima su osigurali poticaje u vrijednosti od gotovo dva milijuna eura

Ljudi

1

Novac

50 000 EUR

Vrijeme

7 godina

Organizacija

Javna Ustanova Park Prirode (JUPP) Lonjsko polje

Lokacija

Lonjsko polje

Hrvatska

Stupanj zaštite

IUCN V

Primjer projekta
Download
Uspjeh
ukupno dobivenih poticaja – 14 milijuna HRK (pola iz državnog proračuna, a pola iz EU-a)
broj obitelji – 110 obitelji-obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava (OPG) / cca pozitivan učinak na 400 ljudi
25 % stanovništva Lonjskog polja ima izravne ekonomske koristi, a 70 % stanovništva neizravne
povećava se broj grla stoke – 3200 grla
povećava se površina koja se održava ispašom – 3500 ha
autohtone pasmine zadržane
smanjen broj hektara invazivnih vrsta/amorfa, čičak (cca 100 ha).

Problem/prilika

Problem
gubitak travnjačkih staništa
zarastanje s invazivnim vrstama
odlazak stanovništva
smanjen broj stoke.
Prilika
ulazak Hrvatske u EU i provedba poljoprivredne politike.

Planiranje

Preduvjeti za uspjeh
Pravni:
provedba poljoprivredne politike
Lonjsko polje kao dio ekološke mreže Natura 2000.
Institucionalni:
podrška Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), APZ, jedinice lokalne samouprave i MZOE.
Interni kapaciteti:
poznavanje zakona o poljoprivredi, okupljanje dionika, organiziranje sastanaka.

Provedba

Ključne faze projekta
prostorno definirati zajedničke pašnjake (u suradnji s lokalnom samoupravom)
odrediti koji su korisnici na svakom pašnjaku i koliko grla stoke može biti na pašnjaku
definiranje prijedloga pravne regulative – pravilnika zajedničkih pašnjaka za dodjelu u zakup
dogovoreni uvjeti ponašanja – uvjeti zaštite prirode (rješenje o korištenju od MZOE), stočari su izradili sporazum o korištenju pašnjaka (sezona ispaše, dozvoljeni broj grla, evakuacijski pašnjak, livade, obnova zaraslih dijelova pašnjaka) i svi su ga morali potpisati
Agencija za poljoprivredno zemljište i Agencija za plaćanje dogovorili su da se upis u Arkod sustav definira na dio katastarske čestice pašnjaka (a ne na cijelu česticu što je bio problem)
država je ovim pravilnikom omogućila poljoprivrednicima da dobiju u zakup zemljište na privremeno korištenje na 5 godina bez javnog natječaja.
Pravo na pristup informacijama
uključivanje lokalnog stanovništva u donošenje plana upravljanja i prostornog plana područja Lonjskog polja
formiranjem vijeća dionika lokalno stanovništvo doprinosilo je idejama i planovima za daljnji razvoj područja kao i upravljanja resursima u parku.
Izazovi
Administrativni:
dokazivanje nadležnim ministarstvima problematike velikih pašnjačkih kompleksa i njihovog korištenja
nepostojanje legislative o zajedničkim pašnjacima
pripajanje zaraslih pašnjaka u revizije šumsko gospodarske osnove. Hrvatske šume preuzimaju zaraslo područje pod svoje gospodarenje.

Promjena

Pozitivne promjene u prirodi
obnova staništa (sprječavanje sukcesije), povećanje populacije ugrožena vrste ptice kosca (Crex crex)
povećan broj izvornih autohtonih pasmina konja (hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak).
ljudi više brinu o stoci koja održava pašnjake i na taj se način povećava površina pašnjaka i smanjuje površina invazivnih vrsta.
Najveci doprinos projekta
Za prirodu:
očuvanje poplavnih područja koji su glavna značajka parka
očuvanje tradicionalnog stočarstva kao bitnog ekološkog procesa
očuvani poplavni krajobraz.
Za ljude:
zadržali smo ljude u području
očuvanje kulturne baštine.

Replikacija i preporuke

Ključne stvari za replikaciju
postojanje primjera Austrije kao jedine zemlje EU-a s uređenim sustavom zajedničkog korištenja pašnjaka
postojanje velikih zajedničkih pašnjaka u državnom vlasništvu
zemlje kandidatkinje EU-a
stočari mogu koristiti u zakup državno zemljište
zaštićeno područje koje je prepoznalo takvu vrstu travnjaka kao vrijednost
zaštićeno područje treba imati upravljača.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh