Pomoć lokalcima da opstanu i ostanu - stočari na Učki

Uzgojem autohtone stoke (istarska pramenka i istarsko govedo) na Učki spriječava se zaraštavanje pašnjaka i 10 obitelji živi od stočarstva

Ljudi

1 (stručni savjetnik)

Novac

EUR 48,000

Vrijeme

4 godine

Organizacija

Park prirode Učka

Lokacija

Park prirode Učka

Hrvatska

Stupanj zaštite

Primjer projekta
Download
Uspjesi
10 obitelji (40 ljudi) žive od stočarstva
Proizvodnja mlijeka, skute, sira i janjci
Uzgaja se 1000 grla ovaca (istarska pramenka), 30 konji (hladnokrvnjaci), 25 istarsko govedo
Spriječena sukcesija na 10 km2 pašnjaka
Brandiran ovčji sira s Učke
12 godina se organizira Učkarski sajam za prezentiranje lokalnih proizvoda
Zajedno sa stočarima, lovcima i Hrvatskim vodama restaurirane 4 lokve
Kroz 8 godina preko 200 vrtićke djece je posjetilo lokalne stočare kako bi upoznali njihov način života.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh