Od deponije do specijalnog rezervata prirode

Ljudi

2

Novac

62 000 EUR

Vrijeme

4 godine

Organizacija

Centar za zaštitu i pručavanje ptica (CZIP)

Lokacija

Tivatska solila

Crna Gora

Stupanj zaštite

Primjer projekta
Download
Uspjeh
 • Tivatska solila su postala zaštićeno područje.
 • Edukativni izleti za učenike osnovnih i srednjih škola iz Crne Gore na Tivatskim solilima - 5 škola, 2000 djece iz 6 gradova - Podgorica, Tivat, Budva, Kotor, Kolašin, Bijelo Polje.
 • Različite obuke (ornitološki kampovi, treninzi) za mlade istraživače (biološki fakultet u Sarajevu i Podgorici) iz Crne Gore i BIH
 • Uspostavljanje nove eko-turistička destinacije u ponudi Tivta i Crne Gore
 • Promocija Tivatskih solila u lokalnim/nacionalnim/internacionalnim medijima (350 objava)
 • Smanjene ilegalne aktivnosti

Problem/prilika

Problem
 • Nedostatak infrastrukture
 • Neinformiranost lokalnog stanovništva
 • Nedovoljni kapaciteti upravljača
 • Uništavanje staništa
 • Krivolov
 • Odlaganje otpada
 • Zarastanje staništa
Prilika
 • Edukacija u prirodi
 • Biciklistička staza
 • Promatranje ptica
 • Eko-turistička destinacija
 • Kulturna baština

Provedba

Ključne faze projekta
 1. Uključivanje svih učesnika na samom početku projekta ili prilikom pisanja projekta! Na taj način se dobivaju prave informacije, aktivnosti se bolje i detaljnije isplaniraju i podrška je veća prilikom realizacije
 2. Zajednička vizije prostora solila od strane zainteresovanih strana
 3. Jačanje kapaciteta upravljača zaštićenog područja i ostalih zainteresovanih strana (organizacija treninga i kampova)
 4. Uspostavljanje turističke infrastrukture (info punkt)
 5. Zapošljavanje vodiča
 6. Promocija područja (turistički, edukativno) i edukacija djece
Aktivnosti
 • Uključivanje svih zainteresiranih strana od početka (razgovor o projektnoj ideji sa partnerima)
 • Zajednička identifikacija problema i pronalazak rješenja sa partnerima
 • Potpisivanje ugovora (CZIP) o saradnji sa upravljačem Tivatskih solila - JP Morsko Dobro i opštine Tivat na kojoj se nalaze solila te Euronatur-om
 • Zajednička infrastrukturna ulaganja (CZIP izgradio dvije osmatračnice za posmatranje ptica, info table – 3 table na engleskom i crnogorskom, solarne panela na info punktu; JP Morsko Dobro investiralo u renoviranje mostova, postavljanje ulaznih ograda, postavljanje info punkta, uređenja prostora sa dodatnim sadržajem (klupe i korpe za otpatke) duž postojeće ornitološke staze (700m), uređenje pristupnog prostora oko rezervata)
 • Zaposlena je osoba iz lokalne zajednice kao turistički vodič na solilima
 • Izrada vizitor management plana za upravljača Morsko Dobro
 • Izrada promotivnih materijal u vidu lifleta i aplikacije o Tivatskim solilima
 • Promocija Tivatskih solila u lokalnim/nacionalnim/internacionalnim medijima
 • Edukativni izleti za učenike osnovnih i srednjih škola iz cijele Crne Gore na Tivatskim solilima. Partneri (Opština Tivat, TO Tivat, Morsko Dobro) i CZIP su dijeli troškove prijevoza, hrana i pića za djecu.
 • Obilježavanje važnih međunarodnih datuma na Tivatskim solilima (Svjetski dan močvarnih staništa, Svjetski dan posmatranja ptica, Evropski vikend posmatranja ptica, Svjetski dan životne sredine itd.)
 • Obuke za mlade istraživače (biološki fakultet u Sarajevu i Podgorici) iz Crne Gore i BIH (ornitološki kampovi, treninzi, konferencije)
 • Postavljanje kućica za gniježđenje ugrožene vrste ptice modrovrana (Coracias garrulus)
Uključivanje ranjivih skupina

U edukativnim turama sudjelovala su djeca iz manjinskih grupa.
Na edukacijama su sudjelovalo 2000 djece od 5 do 18 godina (fokus osnovne i srednje škole).
Većinom su sudjelovali u procesu muškarci srednjih godina (upravljač, lokalna zajednica, lovci) dok su predstavnice opštine, turističke zajednice i nastavnice žene.

Promjena

Pozitivne promjene u prirodi

Nema više krivolova.
Nema zagađenja mora zbog sprječavanja odlaganja otpada i otpadnih voda na Tivatskim solilima.

Pozitivna ekonomska i društvena promjena

Javnog sektora (lokalni, nacionalni):

 • Ekonomija: Jedna osoba je zaposlena od strane upravljača kao vodič.
 • Društvo: Upotpunjena turistička ponuda Tivta. Redovita promocija Solila na međunarodnim turističkim sajmovima od strane TO Tivat.

Edukacijom stanovništva Tivta do promjene stava o vrijednosti zaštićene prirode.

Lokalnog stanovništva:

 • Ekonomija: Usluga vođenje je besplatna, ne naplaćuje se ulaz. Mala ekonomska dobrobit od turizma vezanog sa solila.
 • Društvo: Prepoznato je kao mjesto gdje lokalno st. i turisti mogu provoditi vrijeme te uživati u prirodi (šetnja, biciklizam).

Edukacijski poligon za djecu i lokalnom i nacionalnom nivou.
Svijest ljudi o važnosti solila se promijenila.

Replikacija i preporuke

Ključne stvari za replikaciju
 • Uključivanje donosioca odluka i upravljača na samom početku realizacije projekta
 • Dobra saradnja između partnera u projektu i zajednički rad
 • Uključivanje lokalne turističke organizacije u projekat i zapošljavanje vodiča iz lokalne zajednice
 • Informisanje lokalnog stanovništva i građana ostalih gradova o planovima i razvoju Tivatskih solila
 • Uključivanje lokalnih (i drugih) škola u rad solila
Preporuke
 • Izrada putokaza na glavnim saobraćajnicama za Tivatska solila.
 • Vodič treba biti osoba iz lokalne zajednice kako bi educirala lokalno stanovništvo (neformalno) i na taj način se dobiva veća podrška i razumijevanje važnosti zaštićenog područja.
 • Uključivanje svih učesnika na samom početku projekta ili prilikom pisanja projekta je krucijalno.
 • Traženje mišljenja od učesnika koji imaju negativno mišljenje o Tivatskim solilima.
 • Proaktivnije uključivanje lovaca i drugih dionika, traženje njihovog mišljenja koje bi bile korisne aktivnosti za njih ali i za solila.
 • Razvijanje modela edukacije Tivatskih solila u školama i na terenu te da nastava u prirodi bude dio opće prihvaćenog nacionalnog kurikuluma.
Održivost

Pronalazak pravog modela upravljanja.
Upravljač JP Morsko Dobro je prepoznao svoju ulogu i održava aktivnosti u solilima (plaća vodiča, Facebook stranica, vrše ulaganja u infrastrukturu, edukaciju i promociju) i nakon završetka projekta.

 • Redovita promocija Solila na međunarodnim turističkim sajmovima od strane TO Tivat.
 • Obilježavanje važnih međunarodnih datuma od strane upravljača, CZIP-a i Opštine Tivat.
 • Opština svake godine nagrađuje izletom djecu koja naprave najbolju skulpturu od recikliranog materijala na Dan Planeta zemlje (22.4.).
 • Upravljač radi godišnji izvještaj o svim aktivnostima poduzetim na solilima.
 • Jedan od rijetkih upravljača koji svake godine traže podatke od svih zainteresiranih strana koje su radile na solililma kroz godinu.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh