Kruščica brani svoje

Preko 2000 ljudi sudjeluje u incijativi i dalje se bore za svoja prava. Dobivena tužba protiv investitora čime je sprječena izgradnja 2 male hidroelektrane na rijeci Kruščici od 4 planirane.

Ljudi

2

Novac

EUR 40 000

Vrijeme

3 godine

Organizacija

Eko Bistro

Lokacija

Općina Vitez, mjesna zajednica Kruščica

Bosna i Hercegovina

Stupanj zaštite

Lokalno

Primjer projekta
Download
Uspjeh
 • Druga spontana građanska inicijativa za obustavljanje gradnje i promjenu odluke Vlade Srednje Bosanskog kantona (SBK) o izmjeni Prostornog plana SBK (nakon Gotuše/Fojnica)
 • Koalicija za zaštitu rijeka BiH organizirala proteste podrške Kruščici sa više od 300 učesnika i poslana je poruka jedinstva u borbi za očuvanje rijeke Kruščice.
 • Peticija sa više od 800 potpisnika
 • Od 2.8. 2017 (345 dana) stanovništvo Kruščice 24h dežura (žene preko dana, muškarci navečer) na jedinom mostu koji vodi do mjesta izgradnje kako bi se spriječili radovi za izgradnju hidroelektrane
 • Zbog blokiranja mosta žene su optužene za remećenje javnog reda i mira i napada na službene osobe - sud odbacio optužbe protiv mještanki
 • Ustrajnost ljudi – nisu prestali sa blokadom mosta unatoč brutalnoj reakciji policije
 • Osnovali udruženje Eko Bistro (članstvo svih ljudi koji vole Kruščicu će biti moguće)
 • Prijašnji predstavnici mjesne zajednice (MZ) koji su odobrili izgradnju hidroelektrane su smijenjeni
 • Preko 600 ljudi sudjelovalo na zboru mjesne zajednice
 • U novom rukovodstvu MZ po prvi put su ravnopravno zastupljeni nacionalni predstavnici većinskih naroda BiH, žene i romska zajednica
 • Spriječen ne nasilni pokušaj specijalne policije da deblokira most
 • Dobivena tužba protiv investitora za nepoštivanje procedura za izdavanje urbanističke i okolišne dozvole i zabranjuje se gradnja dvije male hidroelektrane (od 4 planirane) - Čeka se odluka suda o ponovnom postupku.
 • Kroz brojne objave u nacionalnim i internacionalnim medijima javnost upoznata o mogućim štetnim posljedicama izgradnje MHE
 • Brojne organizacije i inicijative su ih podržale

Problem/prilika

Problem
 • Izgradnje 4 male hidroelektrane na rijeci Kruščica.
 • Lokalnom stanovništvu se ugrožava pristup vodi. Sa izvora Kruščice se napaja vodovod za grad Zenicu (oko 100.000 ljudi) a u selu nemaju vodovod.
 • Ugrožava se mogućnost proglašenja i uspostavljanja zaštićenog područja.
 • Onemogućivanje aktivnosti na razvoju održivih aktivnosti uz rijeku - turizam.
 • Javnost nije bila uključena u donošenje odluka.
 • Netransparentnost rada vodstva MZ, lokalnih vlasti i investitora.
 • Kršenje zakonskih procedura pri izdavanju okolišnih dozvola.
 • Izmijenjen prostorni plan u kojem su naknadno ucrtane MHE.
Prilika
 • Podrška lokalnog stanovništva i njihova borba za svoja prava
 • Ponavljanje postupka izmjene i dopune Prostornog plana i izdavanja dozvola (okolišna i građevinska)
 • Očuvana rijeka u budućem parku prirode sa mogućnostima održivi razvoj

Planiranje

Preduvjeti za uspjeh

Pravni

 • Aarhuška konvencija – pristup informacijama.
 • Zakon o slobodi pristupa informacijama.
 • Zakon o zaštiti okoliša – učešće u procesu izdavanja dozvola i komentiranje studije utjecaja na okoliš (dokaza uz zahtjev za okolinsku dozvolu).
 • Slučaj Gotuša iz susjedne općine Fojnica. Sličan problem i inicijativa uspješno okončana uz pomoć WWF-a i CZZS-a – preporučili im svog odvjetnika.

Institucionalni

 • Vlada Srednjobosanskog kantona (resorno Ministarstvo)
 • Općinsko vijeće Vitez (Prostorni plan općine)
 • Mirni protesti ispred općine Vitez
 • Uključivanje međunarodnih organizacija

Lokalno stanovništvo

Jačanje internih kapaciteta lokalne inicijative (Eko društvo Bistro – Kruščica, Mjesne zajednice Kruščica i neformalne grupe žena Kruščice):

 • Mještani će prosvjedovat dok ne dobiju čvrste garancije, tj. odluke suda da se zabranjuje gradnja MHE.
 • 35 žena ozlijeđeno prilikom blokiranja mosta.
 • Peticija - 817 potpisa mještana je skupljeno da su dobili punomoć za zastupljene kod advokata.
 • Oko 2000 ljudi je sudjelovalo u dnevnom dežuranju. Za uspjeh je potreban: pravnik, biolog/ica, prostorni planer/ka, rad s medijima.

Provedba

Ključne faze projekta
 • mapiranje problema (saveznici i suprotstavljene strane)
 • prosvjedi i kontinuirano blokiranje puta za strojeve namijenjene gradnji hidroelektrane (poučeni iskustvom sa Gotuše gdje je policija napala muškarce koji prosvjeduju, u prvi red su stavili žene jer su mislili da će tako spriječiti sukobe između muškaraca i policije, na žalost 35 žena je ozlijeđeno)
 • stvorena platforma za aktivno sudjelovanje mještana u planiranju razvoja – udruga Eko društvo Bistra
 • analiziranje pravnih procesa i mogućnosti (angažirali advokata koji je već uspio u slučaju Gotuše)
 • umrežavanje i uključivanje pojedinaca i organizacija iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH
 • prosvjedi usmjereni ka donosiocima odluka
 • podnošenje zahtjeva za ponavljanje postupka izdavanja dozvola i učešća javnosti
 • pokretanje tužbe protiv nadležnog ministarstva zbog odbijanja ponavljanja postupka po osnovu „aktivne legitimacije“ predstavnika stanovništva
 • kontinuirano zagovaranje prema donosiocima odluka i ključnih organizacija i ljudi
 • kontinuirani rad s medijima
Uključivanje ranjivih skupina

Svo stanovništvo koje živi na području Kruščice a koje nije bilo konsultovano mi smo im pokazali načine kako da ostvare svoje pravo na učešće u donošenju odluka

 • stanovništvo od 15 do 80 godina, većina stanovništva MZ je nezaposlena, oko 30-40 žena i 50ak muškaraca aktivno sudjeluju u svim smjenama
 • oko 120 domaćinstava Roma koji su u početku sudjelovali i odazivaju na akcije te se imaju predstavnika u mjesnoj zajednici

Promjena

Pozitivne promjene u prirodi

Gradnja hidroelektrana je zaustavljena i prirodni procesi su zadržani

Održano je postojeće stanje i kvaliteta staništa rijeke Kruščice!!

Povećana svijest o prirodnim i kulturnim vrijednostima područja.

Budući razvojni projekti se neće moći planirati bez učešća mještana koji žele planirati razvoj na održivi način.

Pozitivna ekonomska i društvena promjena

Javnog sektora (lokalni, kantonalni)

Društvo: promjena vodstva mjesne zajednice. Prijašnje vodstvo nije reagiralo na ilegalnu sječu šume i isključilo mještane iz donošenja odluka.

Promijenjen stav administracije po pitanju učešća stanovništva u donošenju odluka i dalje je samo osporavanje. 16 mjesnih zajednica SBK radi dobro osim Kruščice.

Poslovnog sektora:

Društvo: lokalni poslovni subjekti prepoznaju značaj Kruščice kao i važnost lokalnog stanovništva u borbi za nju te podržavaju inicijativu kroz donacije.

Pilane su najveći ekonomski subjekti.

Lokalnog stanovništva:

Društvo: sloga i jedinstvo lokalnog stanovništva, predstavnici u savjetu Mjesne zajednice.

Replikacija i preporuke

Preporuke

Aktivno sudjelovati u društvenim procesima lokalne zajednice i uvesti mehanizme kontrole rada izabranih predstavnika.

Ustrajati u zahtjevima prema lokalnim vlastima.

Savjetovanje sa stručnjacima i korištenje uspješnih primjera iz drugih dijelova zemlje.

Predsjednica mjesne zajednice komunicira sa odvjetnikom.

Treba se naći model da se to požuri na sudovima.

Obratiti se svim mogućim razinama vlasti i međunarodnim tijelima u BIH .

Od početka uključiti medije.

Iskoristiti potencijale područja koji su održivi (turizam, lokalni proizvodi)

Održivost

Jačanje kapaciteta udruženja i mjesne zajednice i transparentnost rada.

Kontinuirano ukazivanje na vrijednosti rijeka/prirode i na potencijal za održivi razvoj.

Uključivanje što većeg broja mladih ljudi u rad MZ-a i udruženja.

Aktivno praćenje pravnih procesa i provedbe zakonodavnih okvira.

Donošenje i provedba strategije razvoja i plana rada MZ-a i udruženja.

Identificiranje prioritetnih problema i rješavanje istih.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh