Mbrojtja e arinjve të keqtrajtuar në Kosovë

Ljudi

9

Novac

EUR 300,000

Vrijeme

2 vjet

Organizacija

VIER PFOTEN Kosova (FOUR PAWS Kosova)

Lokacija

Mramor, Prishtine

Kosovë

Stupanj zaštite

Primjer projekta
Download
Të arriturat
 • Janë shpëtuar 19 arinj nga robëria në Kosovë (arinjtë mbaheshin në kafaze të vogla afër restoranteve në Kosovë dhe Shqipëri)
 • Kanë ndihmuar në shpëtimin e 34 kafshëve të egra të mbajtura në robëri në Shqipëri
 • 7 persona lokal janë punësuar gjatë 2 viteve të para + 27 tjerë në vitet në vijim
 • 7 bujq lokal kanë përfituar duke furnizuar me ushqime për arinjtë në pyllin e arinjve
 • Aktivitete vetëdijesimi janë zbatuar në rajonet ku arinjtë ende jetojnë në liri (Prizren)
Të arriturat, faza e dyte
 • Zhvillimi i gjithë infrastrukturës dhe objekteve përcjellëse në një rajon prej 10 hektarësh për te ju ofruar arinjve kujdes të duhur
 • Është themeluar Qendra e Edukimit për Mjedisin “Thesaret e Natyrës” në vitin 2018
 • 40,000 vizitorë në vitin 2018
 • Rreth 8000 nxënës në vit kanë vizituar pyllin e arinjve dhe kanë marrë pjesë në programet tona edukative
 • 2 projekte (të financuara nga Ambasada Amerikane) të fokusuara në edukimin mjedisor janë zbatuar në bashkëpunim me 4 shkolla lokale (400 nxënës)
 • Përkrahje nga artistë lokal dhe nga prodhues duke shitur produktet e tyre në shitoren e pyllit të arinjve.
 • Akreditim nga Shërbimi Evropian për Vullnetarë për mbajtjen dhe koordinimin e projekteve me vullnetar
 • 3 kampe ndërkombëtare pune me vullnetarë janë implementuar në bashkëpunim me Civil Service International
 • Është implementuar 1 EVS afatshkurtër (13 vullnetarë ndërkombëtarë)
 • Rreth 200 vullnetar lokal kanë marre pjesë në aktivitete të ndryshme (pastrime, protesta, aktivitete promovuese)

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh