Zadruge i suradnička vijeća pokretači razvoja održivog pašarenja na Gajni

Pašnjak Gajna je simbol izvrsne suradnje lokalnih stočara koji čuvaju biološku raznolikost kroz tradicionalni uzgoj i pašarenje u poplavnim uvjetima

Ljudi

3

Novac

100 000€

Vrijeme

4 godine

Organizacija

Brodsko ekološko društvo (BED)

Lokacija

Slavonija, Gajna

Hrvatska

Stupanj zaštite

Natura 2000

Primjer projekta
Download
Primjer dobre prakse
Jedino zaštićeno područje u Hrvatskoj kojem je povjerena nadležnost upravljanja lokalnoj zajednice i nevladinoj organizaciji.
Osnovana zadruga stočara sa 16 OPG-ova (na 50 članova obitelji ima pozitivan utjecaj).
Konstantan rast broja OPG-ova od rata.
Rehabilitacija umirovljenih branitelja koji sad vode OPG-ove.
Osnovano međusektorsko suradničko vijeće.
Izborili se za poticaje za zajedničke pašnjake zajedno sa Lonjskim poljem.

Problem/prilika

Problem
zarastanje pašnjaka
gubitak autohtonih pasmina
odlazak lokalnog stanovništva
Prilika
obrana od poplava
kulturna baština
zadržavanje lokalnog stanovništva
održivo stočarstvo
zajedničko upravljanje pašnjacima
lokalni proizvodi

Planiranje

Preduvjeti za uspjeh
Korištenje zemljišta (državno-privatno)
Preklapanje nadležnosti (zaštita prirode, poljoprivreda, vode)
Loša koordinacija nadležnih sektora
Veće vrednovanje lokalnih proizvoda (*društvena dobrobit od pašarenja na poplavnim pašnjacima)
osnivanje suradnička vijeća (lokalno stanovništvo, nadležni sektori)
zadržavanje lokalnog stanovništva
održavanje lokalnih praksi

Provedba

Začetak ideje
Rješavanje institucionalnih prepreka (neprepoznavanje nisko produktivnu poljoprivrednu praksu ka rješenje za zaštitu prirode)
Zakon o poljoprivrednim zemljištima (zajednički pašnjaci na poljoprivrednim područjima – komentiranje zakona, lobiranje)
Osnivanje zadruge/pašnjačke zajednice
Identifikacija lokalnih proizvođača
Marketinški plan za Gajnu
Marketing u lokalnim restoranima
Predstavljanje na sajmovima
Predavanja u zajednici
Aktivnosti
Osnivanje zadruge stočara Gajna koja legalno može upravljač zajedničkog pašnjaka što joj omogućuje da dobije potpore iz poljoprivrednog sustava.
Osnivanje Suradničkog vijeća (poljoprivrednici, ribari, lovci, graničari, općina, vatrogasci, HAOP, stočari, Hrvatske šume i Hrvatske vode) kao jedan od načina stvaranja komunikacije između sektora na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Ostvarivanje sinergije MZOIP i Ministarstva poljoprivrede oko preklapanja poljoprivrednih i Natura 2000 zemljišta.
Plasman mesnih proizvoda autohtonih pasmina (slavonski podolac, crna slavonska svinja) u lokalne restorane.
Razvoj poučne staze i info centar.
Uključivanje ranjivih skupina
Umirovljeni branitelji iznad 55 godina (1 žena od njih 16). Udruga žena Smiljak – mali muzej. U posljednje dvije godine su se priključile dvije mlade obitelji.
Pravo na pristup informacijama
Osnivanjem zadruge (lokalno) – sastanci svaka 2 mjeseca
Osnivanjem suradničkog vijeća (lokalno) – uključivanje sektora

Promjena

Smanjivanje i ublažavanje klimatskih promjena
Povećanje broj flore i faune, endemičnih biljaka i životinja, vrsta koje su dio Natura 2000 zaštite
održavanje autohtonih pasmina (slavonski podolac, crna slavonska svinja)
obrana od poplava,
kontrola invazivnih vrsta

Replikacija i preporuke

Ključne stvari za replikaciju
Volonterski rad
Motivacija pokretača inicijative koja dolazi iz lokalne zajednice
Komunikacija sa različitim sektorima (BED kao inicijator i facilitator)
Dijalog sa upravljačem zemljišta (Javna ustanova Natura Slavonica)
Imati na umu da će rezultati biti vidljivi nakon 2 godine.
Preporuke
Upornošću do uspjeha.
Neprestana komunikacija sa svima.
Ljudi su ključ (16 obitelji je sudjelovalo i ostvarilo ekonomsku korist). Bez ljudi nema održivosti i projekt mora biti njihova priča.
Društveno je neprihvaćeno zanimanje čuvara stoke, problemi za BED u zapošljavanju u prostoru sa 30% nezaposlenih.
Volonteri su bitan aspekt u provedbi projekta.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh