Proizvođač drveta omogućio ponovno pokretanje drvno-tehničke škole nakon 22 godine

Zahvaljujući iznimnom ulaganju u edukaciju i pokretanju drvno-tehničke škole nakon 22 godine, stanovnici ne napuštaju Fojnicu u Bosni i Hercegovini, već se u nju mnogi i doseljavaju.

Ljudi

1

Novac

EUR 25 000

Vrijeme

3 godine

Organizacija

MS&WOOD

Lokacija

Fojnica

Bosna i Hercegovina

Stupanj zaštite

Primjer projekta
Download
Uspjeh
 • 300 uposlenika iz lokalne zajednice (35% žena, 65% muškaraca)
 • 30% žena je na rukovodećim mjestima
 • Osnivanje stručne drvno – tehničke škole sa zanimanjima stolar i drvni tehničar (zadnja generacija upisana 93/94 a nastava za ova zanimanja ponovo pokrenuta 2015/2016)
 • Zaposlena su 3 nova profesora koji drže tehničke predmeta
 • Odškolovanje prve generacije stolara i drvnih tehničara (3 razreda po 25 učenika)
 • Do sad je bilo 3 generacije upisnika od toga su završili – 34 učenika (9 djevojčica i 25 dječaka)
 • Obezbjeđenje stipendija za sve učenike (prvi razredi imaju stipendiju po 50 KM a stariji razredi 70 KM bez obzira na upisani broj učenika)
 • Omogućavanje stručnih učeničkih ekskurzija i posjeta sajmovima namještaja, mašina i opreme za proizvodnju namještaja (prvi razredi idu na sajmove u granicama BiH, drugi razredi idu na sajmove u okruženju - Zagreb, Beograd, a maturanti idu na sajmove u inostranstvo)
 • Na kraju školske godine tri najbolja praktična rada se nagrađuju na danima otvorenih vrata MS&WOOD-a
 • Nagrađuju se učenici sa najboljim školskim uspjehom iz svih odjeljenja sa 100 KM
 • 32 učenika je prošlo plaćenu ferijalnu praksu
 • Obezbjeđenje stipendije za učenike koji se odluče na daljnje školovanje (u zemlji i inostranstvu) - jedna studentica na mašinskom fakultetu

Problem/prilika

Problem
Nedostatak stručnog kadra; sprječavanje odlaska/migracije mladih
Prilika
Potencijal mladih obrazovanih ljudi

Planiranje

Preduvjeti za uspjeh

Pravni: Prema zakonu o obrazovanju srednja škola kao javna institucija ima ovlašćenje da oformi nove smjerove i odsjeke u okviru svog djelovanja uz saglasnost nadležnog ministarstva

Institucionalni: zajednički interes kompanije, srednje škole i lokalne zajednice

Interni kapaciteti: jedna osoba unutar firme odgovorna za funkcioniranje praktične nastave

Začetak ideje
Ubrzano širenje proizvodnje i snažna potreba za stručno osposobljenim kadrom
Uloga partnera

Usaglašavanje sa nastavnim planom i programom za predmetna zanimanja.

Usmeni a zatim i pismeni dogovor između partnera.

Provedba

Ključne faze projekta
 • Mapiranje problema radne snage
 • Analiziranje pravnih mogućnost
 • Dogovoriti angažman partnera i obostrana očekivanja
 • Potpisivanje ugovora sa školom i jasno definisanje obostranih očekivanja, prava, dužnosti i obaveza
 • Osigurati prostor i nastavnika praktične nastave
 • Dogovoriti raspored održavanja praktične nastave
Uključivanje ranjivih skupina
Sredina je multikulturalna i svi su imali jednake šanse.

Promjena

Pozitivne promjene u prirodi
 • Svake godine se za svaki posječeni kubik drveta se posade dvije sadnice. Do sad je posađeno preko 25000 sadnica smrče. Od sljedeće sezone sadit će se plemeniti liščari i gdje će podjela troškova sadnica biti i sa šumarijom Fojnica.
 • Radna akcija djelatnika MS Wood uklanjanja ambrozije u Fojnici zadnje 4 godine.
Pozitivna ekonomska i društvena promjena

Javnog sektora (lokalni, nacionalni)

Ekonomska: povećanje broja profesora iz oblasti drvne tehnologije (3 u školi) i povećanje fonda nastavnih sati koji predaju ostale grupe predmeta

Društvena: osnivanje 2 nova odsjeka u školi, povećanje broja učenika, stvaranje boljih uvjeta za edukaciju i zapošljavanje

Poslovnog sektora

Ekonomija: subvencije sa kantonalnog nivoa za zapošljavanje mladih

Društvo: povećanje broja uposlenika iz lokalne zajednice (300 - 35% žena, 65% muškaraca – raspon godina od 18-62, 15% sa VSS, 10 sa osnovnom i ostatak SSS)

30% žena mora biti na rukovodećim mjestima

Lokalnog stanovništva

Ekonomija: mogućnost obrazovanja i uposlenja

Društvo: povećan broja porodica koje ostaju u lokalnoj zajednici

300 ljudi sa porodicama imaju 600 ljudi + kooperanti koji rade sa nama (2-3000 ljudi) imaju dobrobiti.

Znanstvene zajednice

Društvo: suradnja sa Mašinskim fakultetom u Zenici, šumarski fakultet u Sarajevu vezano za FSC certifikat

Najveći doprinos projektu

Za prirodu

osvještavanje ljudi o važnosti očuvanja prirodnog resursa od kojeg žive

Za ljude

mogućnost stručnog obrazovanja i stalnog zaposlenja čime bi doprinijeli povećanju kućnog budžeta

Replikacija i preporuke

Ključne stvari za replikaciju
 • Ustrajnost u provođenju
 • Obezbjeđivanje kapaciteta za sprovedbu projekta
 • Interes zajednice
Održivost
 • kantonalno ministarstvo je podržalo ideju, oformilo 2 odjeljenja i zaposlilo 3 nova profesora
 • uspješna provedba
 • konstantno poboljšavanje uslova izvođenja nastave
 • poticanje pronatalitetne politike uslijed negativnog prirodnog priraštaja i iseljavanja (imamo program za trudnice – zadnja 3 mjeseca trudnoće imaju plaćen dopust, ideja je i formiranje vrtića za djecu naših uposlenika)
Preporuke za poboljšanje politika
Nemamo donesen krovni zakon o šumama, spriječiti izvoz oblovine/trupaca i poluproizvoda iz BiH a više fokus na gotovi proizvode na taj način biti će više ljudi sa raznovrsnim zanimanjima a ne samo razvoj pilana

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh