Dravska priča u Noskovcima

Informativno edukativni centar-hostel „Dravska priča“ prvi je centar za interpretaciju i edukaciju na rijeci Dravi u Hrvatskoj. Centar je primjer uspješne integracije prirodne i kulturne baštine a svojim djelovanjem značajno doprinosi i lokalnoj zajednici i zaštiti prirodnih vrijednosti područja.

Ljudi

8 zaposlenih

Novac

3.139,579 EUR

Vrijeme

2.5 godine

Organizacija

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

Lokacija

Noskovci-Noskovačka Dubrava, Virovitičko-Podravska županija

Hrvatska

Stupanj zaštite

Lokalno

Primjer projekta
Download
Socio-ekonomski uspjesi
Prvi centar za interpreatciju i edukaciju na rijeci Dravi u Hrvatskoj Uspjeh traje već 7 godina
5000 posjetitelja (škole, fakuteti, turisti) od uspostave centra do 2019. godine, rapidno povećanje broja posjetitelja u posljednje 3 godine radi novih sadržaja
Zbog većeg broja posjetitelja u Općini Čađavica razmišlja se o osnivanju turističkog ureda, ostvareno 470 noćenja 2018. godine;
Integracija prirodne i kulturne baštine; Županija Virovitičko-podravska započela sa stavljanjem kulturnih objekata u funkciju zaštite prirode
Info-edu centar, interpretacijski centar (proširena stvarnost), smještaj, suveniri, oporavilište za rode, korištenje bicikala, škola u prirodi, terenske nastave za studente, zimski bivak – izviđači, kampovi za nadarene učenike, poduzetnički kamp, nature kamp samo su neki od novih proizvoda i usluga kojom se centar obogaćivao od nastanka do danas
Prvotni uspjeh postignut samostalno no s vremenom se razvila dobra suradnja sa partnerima Postoji interes za repliciranjem ovakvog projekta od strane ostalih javnih ustanova vezanih uz riječna područja Na radionicama sudjeluje od 10-50 osoba. U rad i uspostavu centra uključene su i ranjive skupine poput Roma, starijih, braniteljskih udruga, ljudi s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom) – cijeli objekt pristupaninvalidima. Trenutno u radu ne sudjeluju volonteri no u budućnosti će postojati potreba i mogućnost volontiranja
Konzervacijski uspjesi
Promjena stava o zaštićenim područjima, smanjenje ilegalnih aktivnosti (zaposlen čuvar prirode koji redovito obilazi teren, ali i po dojavama građana, udruga ili policije) povećana razina informiranosti o zaštiti prirode, povećanje broja škola i drugih institucija koje dolaze i provode aktivnosti u prirodi – npr. Javno zdravstvo, HGSS, PD Drava, kudovi, kreativna udruga unikat Virovitica;
Poboljšalo se upravljanje zaštićenim područjem i vrstama uspostavom oporavilišta za rode, revitalizacijom perivoja u kojem je smješten centar, revitalizacijom rukavaca i staništa strogo zaštićenih vrsta, uspostavom poučnih staza i promatračnica.
JU VPŽ svake godine povećava broj vrsta obuhvaćenih protokolima o praćenju stanja vrsta, a u 2018. godini je obavljeno 10 različitih monitoringa ili istraživanja o čemu su podaci dostavljeni HAOP-u/MZOE-u.
Potpora istraživačke funkcije rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav uspostavom bioistraživačke stanice.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh