Zaštita livanjskog sira i ostvarivanje prava malih proizvođača

Livanjski sir, čija kvaliteta ovisi o tradicionalnoj poljoprivredi, uskoro će se naći na policama trgovina širom Europske unije i to pod jedinstvenim brendom

Ljudi

1 (4 od početka 2018)

Novac

1 000 000 EUR

Vrijeme

10 godina

Organizacija

Udruga proizvođača tradicionalnog livanjskog sira „Cincar“; Poljoprivredna zadruga Cincar 2

Lokacija

Livanjsko polje

Bosna i Hercegovina

Stupanj zaštite

U tijeku proces zaštite prema nacionalnoj kategorizaciji.

Primjer projekta
Download
Primjer dobre prakse
osnivanje udruge za zaštitu autohtonog proizvoda, među prvima u BiH
više od 50 obitelji proizvođača članovi su udruge Cincar (konstantan rast broja članova od osnivanja)
indirektna korist za ljude - 500 (članovi obitelji koji imaju prihod od aktivnosti)
Broj novih usluga - 20 novih malih mljekara s prostorom za kušanje
osnivanje poljoprivredne zadruge – 11 obitelji članovi
povećana kvaliteta i količina proizvoda (110 tona sira)
povećavanje broja grla stoke – 8 000 ovaca, 700 krava
članovi udruge aktivni su sudionici radnih grupa za legislativu vezanu za autohtone proizvode u BiH.

Problem/prilika

Problem
gubitak primarnog tržišta
nedostatak i izostanak implementacije legislative vezane sa zaštitom autohtonih proizvoda i sigurnosti hrane
nelojalna konkurencija
neujednačenost kvalitete proizvoda.
Prilika
tradicionalna popljoprivreda
kvalitetni pašnjaci
zainteresirano lokalno stanovništvo
poznati brend
potražnja za autohtonim proizvodima.

Planiranje

Preduvjeti za uspjeh
postojanje prepoznatljivog proizvoda s dugom tradicijom
mogućnost osnivanja udruge kako bi stočari imali pravno tijelo te zajednički stočari usuglasili priroritete te usmjerili sredstva
osoba koja razumije forme i načine podnošenja prijedloga projekta.

Provedba

Ključne faze projekta
1. osnivanje udruge proizvođača (definiranje ciljeva rada i određivanje prioriteta)
2. jačanje suradnje s udrugama, donatorima, lokalnim vlastima, znanstvenim institucijama i medijima (intenzivniji kontakti, zajednički projekti)
3. edukacija (studijske posjete sličnim proizvođačima u inozemstvu, radionice)
4. prilagodba uvjetima i standardima koje zahtijevaju propisi vezani sa zaštitom porijekla i sigurnosti hrane u BiH, ali i u EU
5. suradnja s Češkom razvojnom agencijom (brendiranje, infrastruktura, oprema)
Aktivnosti
osnivanje udruge proizvođača tradicionalnog livanjskog sira što nam je omogućilo da započnemo konkretnu suradnju s predstavnicima vlasti, donatorima, udrugama, znanstvenim institucijama, medijima
zajednička identifikacija problema i pronalazak rješenja s partnerima
studijske posjete sličnim proizvođačima i sajmovima u Italiji i Hrvatskoj te nedavno u Češkoj i Slovačkoj
ispunjavanja svih zakonskih uvjeta za zaštitu proizvoda (pravilnik, standardizacija, sljedivost, receptura i sustav kontrole) po kategorijama izvornosti i autohtonosti
sudjelovanje u radnim grupama za izradu zakona i pravilnika vezanih za zaštitu autohtonih proizvoda i lokalnih razvojnih strategija
zajedničko izlaganje na sajmovima
uključivanje lokalne vlasti u privlačenje projekata
adaptacija, gradnja i opremanje mini/kućne mljekare radi prilagodbe svim suvremenim higijenskim standardima
osnivanje zadruge isplativije je nego da posluju kao pojedinačni obrti
pokretanje redovite godišnje izložbe sira
Obuka za upravljanje zadrugom
brendiranje - jedinstvena etiketa, iako svaka obitelj ima svoju oznaku
zajednički objekt koji uključuje muzej sira te prodajni, uredski, i skladišni prostor
opremanje laboratorija za proizvode animalnog porijekla županijskog zavoda za hranu i veterinarstvo
promocija turističke ceste sira.

Promjena

Pozitivne promjene u prirodi
Stalnim povećanjem proizvodnje sprječava se zarastanje travnjaka te se obnavljaju zapušteni pašnjaci. Neki članovi udruženja imaju preko 1000 ovaca. Ispaša pomaže da se održe prirodni ekosustavi, kao i mehanička kosidba u svrhu prikupljanja sijena za zimu.
Ukupno se održava 21.761 ha pašnjaka u Livanjskom polju.
Najveći doprinos projektu
Za ljude
povećanje prihoda za lokalnu zajednicu na osnovu vlastitih proizvoda i usluga.

Replikacija i preporuke

Ključne stvari za republikaciju
osnivanje i jačanje kapaciteta udruge proizvođača
kvalitet i prepoznatljivost proizvođača
uključivanje donosioca odluka i upravljača na samom početku realizacije projekta
uključivanje znanstvenih institucija tj. stručnjaka i studenata u početnoj fazi projekta
upornost
dobra suradnja između partnera u projektu i zajednički rad

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh