Zaštita livanjskog sira i ostvarivanje prava malih proizvođača

Livanjski sir, čija kvaliteta ovisi o tradicionalnoj poljoprivredi, uskoro će se naći na policama trgovina širom Europske unije i to pod jedinstvenim brendom

Ljudi

1 (4 od početka 2018)

Novac

1 000 000 EUR

Vrijeme

10 godina

Organizacija

Udruga proizvođača tradicionalnog livanjskog sira „Cincar“; Poljoprivredna zadruga Cincar 2

Država

Bosna i Hercegovina

Lokacija

Livanjsko polje

Stupanj zaštite

U tijeku proces zaštite prema nacionalnoj kategorizaciji.

Postignuća
osnivanje udruge za zaštitu autohtonog proizvoda, među prvima u BiH
više od 50 obitelji proizvođača članovi su udruge Cincar (konstantan rast broja članova od osnivanja)
indirektna korist za ljude - 500 (članovi obitelji koji imaju prihod od aktivnosti)
Broj novih usluga - 20 novih malih mljekara s prostorom za kušanje
osnivanje poljoprivredne zadruge – 11 obitelji članovi
povećana kvaliteta i količina proizvoda (110 tona sira)
povećavanje broja grla stoke – 8 000 ovaca, 700 krava
članovi udruge aktivni su sudionici radnih grupa za legislativu vezanu za autohtone proizvode u BiH.

Problem/prilika

Problem koji želite riješiti
gubitak primarnog tržišta
nedostatak i izostanak implementacije legislative vezane sa zaštitom autohtonih proizvoda i sigurnosti hrane
nelojalna konkurencija
neujednačenost kvalitete proizvoda.
Prilike koje želite iskoristiti
tradicionalna popljoprivreda
kvalitetni pašnjaci
zainteresirano lokalno stanovništvo
poznati brend
potražnja za autohtonim proizvodima.

Planiranje

Ključni preduvjeti za uspjeh
postojanje prepoznatljivog proizvoda s dugom tradicijom
mogućnost osnivanja udruge kako bi stočari imali pravno tijelo te zajednički stočari usuglasili priroritete te usmjerili sredstva
osoba koja razumije forme i načine podnošenja prijedloga projekta.

Provedba

Ključne faze – od ideje do realizacije
1. osnivanje udruge proizvođača (definiranje ciljeva rada i određivanje prioriteta)
2. jačanje suradnje s udrugama, donatorima, lokalnim vlastima, znanstvenim institucijama i medijima (intenzivniji kontakti, zajednički projekti)
3. edukacija (studijske posjete sličnim proizvođačima u inozemstvu, radionice)
4. prilagodba uvjetima i standardima koje zahtijevaju propisi vezani sa zaštitom porijekla i sigurnosti hrane u BiH, ali i u EU
5. suradnja s Češkom razvojnom agencijom (brendiranje, infrastruktura, oprema)
Koje akcije ste poduzeli?
osnivanje udruge proizvođača tradicionalnog livanjskog sira što nam je omogućilo da započnemo konkretnu suradnju s predstavnicima vlasti, donatorima, udrugama, znanstvenim institucijama, medijima
zajednička identifikacija problema i pronalazak rješenja s partnerima
studijske posjete sličnim proizvođačima i sajmovima u Italiji i Hrvatskoj te nedavno u Češkoj i Slovačkoj
ispunjavanja svih zakonskih uvjeta za zaštitu proizvoda (pravilnik, standardizacija, sljedivost, receptura i sustav kontrole) po kategorijama izvornosti i autohtonosti
sudjelovanje u radnim grupama za izradu zakona i pravilnika vezanih za zaštitu autohtonih proizvoda i lokalnih razvojnih strategija
zajedničko izlaganje na sajmovima
uključivanje lokalne vlasti u privlačenje projekata
adaptacija, gradnja i opremanje mini/kućne mljekare radi prilagodbe svim suvremenim higijenskim standardima
osnivanje zadruge isplativije je nego da posluju kao pojedinačni obrti
pokretanje redovite godišnje izložbe sira
Obuka za upravljanje zadrugom
brendiranje - jedinstvena etiketa, iako svaka obitelj ima svoju oznaku
zajednički objekt koji uključuje muzej sira te prodajni, uredski, i skladišni prostor
opremanje laboratorija za proizvode animalnog porijekla županijskog zavoda za hranu i veterinarstvo
promocija turističke ceste sira.

Promjena

Kako je smanjen negativni utjecaj na prirodu?
Stalnim povećanjem proizvodnje sprječava se zarastanje travnjaka te se obnavljaju zapušteni pašnjaci. Neki članovi udruženja imaju preko 1000 ovaca. Ispaša pomaže da se održe prirodni ekosustavi, kao i mehanička kosidba u svrhu prikupljanja sijena za zimu.
Ukupno se održava 21.761 ha pašnjaka u Livanjskom polju.
Koji je vaš najveći doprinos u projektu?
Za ljude
povećanje prihoda za lokalnu zajednicu na osnovu vlastitih proizvoda i usluga.

Replikacija i preporuke

Koje su ključne stvari važne za replikaciju?
osnivanje i jačanje kapaciteta udruge proizvođača
kvalitet i prepoznatljivost proizvođača
uključivanje donosioca odluka i upravljača na samom početku realizacije projekta
uključivanje znanstvenih institucija tj. stručnjaka i studenata u početnoj fazi projekta
upornost
dobra suradnja između partnera u projektu i zajednički rad

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh