Održivi razvoj turizma na Blidinju

Uvezivanje lokalnih proizvođača i ponuđača turističkih proizvoda i usluga na Blidinju u zajednički brend Visit Blidinje. Više od 10 obitelji u kraju su povećali svoje prihode i razvili prepoznatljive proizvode.

Ljudi

3 (volonterski)

Novac

EUR 25 000

Vrijeme

2 godine

Organizacija

Visit Blidinje

Lokacija

Park prirode Blidinje

Bosnia i Hercegovina

Stupanj zaštite

Primjer projekta
Download
Uspjeh
 • Razvoj 8 novih aranžmana
 • Razvoj web aplikacije sa svim informacijama o turističkoj ponudi Blidinja
 • Uvezivanje lokalnih proizvođača (10 obitelji) i ponuđača turističkih proizvoda i usluga (10 osoba)
 • Svi žitelji parka aktivno sudjeluju u radu udruge (24 osobe)
 • Prva kampanja o značaju zaštite okoliša i upravljanju otpadom (5.6.)
 • Osnivanje DVD Blidinje
 • Razvoj branda Blidinje
 • 8 tipičnih lokalnih proizvoda (kravlji sir iz mijeha, planinski čaj, domaći džem, raženo brašno, rakija borovača, ljekoviti pripravak od borovih iglica u obliku meda, sirup od islandskog lišaja, balzam od ljekovitih trava)
 • Preko 6 000 pratitelja na društvenim mrežama

Provedba

Ključne faze projekta
 1. Analiza aktera na području parka
 2. Registracija udruge
 3. Analiza postojeće turističke ponude i njihove kvalitete
 4. Odabir partnera i njihova podjela u skupine (lokalni proizvođači, planinarska društva, turistički akteri)
 5. Definiranje zajedničkih ciljeva (udruge i lokalnih aktera)
 6. Izrada akcijskog plana za sljedećih 5 godina
 7. Redoviti sastanci i akcije sa lokalnim akterima
 8. Kontinuirana edukacija o važnosti zaštite prirode
 9. Kreiranje sporazuma o suradnji sa lokalnim akterima
 10. Promocija i marketing ciljeva udruge na regionalnoj razini (Hercegovina)
 11. Stvaranje branda destinacije i karakterističnih lokalnih proizvoda

Promjena

Pozitivne promjene u prirodi

Veće površine pod ispašom stoke i na taj način ublažavanje sukcesije.

Manje onečišćenje otpadom uslijed akcija čišćenja i podizanja svijesti javnosti.

Pozitivna ekonomska i društvena promjena

Javnog sektora (lokalnih, nacionalni)

Društvena: prepoznatljivost kraja

Poslovnog sektora

Ekonomska: povećanje prihoda

Društvena: dodana vrijednost kroz rad udruge; bolja promocija; kvalitetnija turistička ponuda

Upravljača zaštićenog područja

Društvena: stabilan lokalni partner; suradnja s lokalnom zajednicom; promocija PP Blidinje; razvoj dugoročne strategije

Lokalnog stanovništva

Ekonomska: povećanje prihoda (10 obitelji)

Društvena: zajednički rad; dodana vrijednost proizvodima; bolja promocija; kvalitetnija turistička ponuda; podrška u budućem radu i razvoju

Najveći doprinos projekta

Za prirodu

Manje onečišćenje otpadom kroz unaprjeđenje sustava upravljanje otpadom.

Za ljude

Zajedničkim radom do razvoja nove ponude i unaprijeđena postojećih sadržaja.

Replikacija i preporuke

Ključne stvari za replikaciju
 • Postojanje jasnih ciljeva (misije i vizije) djelovanja
 • Podrška institucija
 • Interes lokalne zajednice
 • Iskren odnos prema partnerima i redovito informiranje
 • Kontinuiran zajednički rad na ostvarenju ciljeva
 • Financijska sredstava
Održivost

Diversifikacija izvora prihoda udruge (vlastiti prihodi, prijava na projekte).

Posvećenost svih uključenih aktera u ostvarenje ciljeva.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh